På valgmodulet social innovation og entreprenørskab får man muligheden for at tænke ud af boksen – i det ligger der, at vi som studerende får muligheden for at udfordre og være kritisk reflekterende over den nuværende pædagogiske praksis.
Vi har i gruppen valgt at arbejde på tværs af specialiseringer; dagtilbud og social-special, hvilket har bidraget med en nuanceret tilgang og derudover skabt et innovativt mind-set.

Vi har som gruppe været motiveret for at tænke pædagogens rolle på en ny måde og er hermed blevet opmærksomme på, hvad vi som kommende pædagoger mener, dagens Danmark mangler. På baggrund af ovenstående har vi udarbejdet projektet ”Fokus – Familien som det skabende fællesskab”. Vi er legende og fokuserer udelukkende på, at familien i samhørighed kan skabe oplevelser og fællesskaber.

At have en søskende med særlige behov kan medføre særlige udfordringer, og familien kan befinde sig i en udsat position. Det er ofte forbundet med, at man som pårørende tilsidesætter egne behov og følelser, til trods for barnet med de særlige behov.
Vi oplever, at familiekonstruktioner med søskende, kan være ramt af følelsesmæssig krise, hvor forældrene er udfordret af en ulige fordelt opmærksomhed på familiens børn. Dette vil kunne mærkes af de pårørende søskende.

Derfor har vi et tilbud hvor netop søskende og pårørende er i fokus.
Vores tilbud er baseret på idræt/bevægelse og andre fysiske aktiviteter, med formålet at bryde op med familiens faste roller. Vi arbejder ud fra et narrativt perspektiv, hvor familien bl.a. er aktivt handlende indenfor projektets rammer. Vores vision er, at det fælles tredje bliver medskaber for et skabende fællesskab i familien, og derved opnår vi de bedste resultater for succesfulde oplevelser.

Vores ønske er, at vi gennem den narrative tilgang, vil arbejde med familiens identitet, nye livshistorier samt handlemuligheder, på en positiv og anerkendende måde. Vi tilbyder ikke terapi-behandling, men har samarbejde med terapeuter, som vi henviser til efter behov.

GRUPPE 3
Rebecca S. Jensen / Cecilie G. Rossen / Mie E. Scott / Louise A. Jakobsen

 

pucf17-se01
pucf17-se01
pucf17-se01