Gruppe 2

Vores fokus har været forældresamarbejde i dagtilbud på tværs af kulturer. I vores arbejde som pædagogstuderende har vi oplevet et beskrivende kulturbegreb i forhold til forældre med anden etnisk baggrund. Når det beskrivende kulturbegreb bruges, danner det et indtryk af ”os og dem” og man definerer individet ud fra dets kultur. Vores kernebegreber i processen var bl.a. forforståelse hvor det er vigtigt, at vi undgår at blive påvirket af vores egen forforståelse og samtidig analysere modpartens. Begrebet kategorisering har haft en stor betydning i vores kulturanalyse, da det er umuligt at undgå kategoriseringer, især når emnet er kultur. Sprog og etnicitet har også været en vigtig del af processen, da det er tosproget og særligt forældre med anden etnisk baggrund vi ville analysere.

Vi har valgt at samle på noget empiri om forældresamarbejde. Det foregik i en vuggestue hvor vi har interviewet pædagoger, observeret aflevering og afhentninger af børnene. Pædagogerne var ret tilfredse om samarbejdet med forældrene, hvor de synes at det fungerer ret godt, og det ikke kan blive bedre. En af pædagogerne nævnte dog en syrisk familie, hvor det var svært med kommunikationen, men at de fikser det med en af pædagogerne, der kan arabisk. Enkelte oplevede vanskeligheder med at finde et kompromis i forhold til de danske traditioner og følte ikke at der blev taget hensyn til deres kulturelle traditioner. 

Intervention:

Efter vores besøg i vuggestuen blev det synliggjort at hvad pædagogerne fortalte os omkring forældresamarbejdet, ikke var i overensstemmelse med hvad vi oplevede i henholdsvis aflevering og afhentningssituationer. 

I forhold til interventionen valgte vi derfor at arrangere et kaffebord i en legestue i Farum. For at kunne få forældres perspektiv på forældresamarbejdet i institutioner, valgte vi at afholde det uden for institutionernes rammer, hvor de ville kunne svare ærligt på vores spørgsmål. 
Vi havde udarbejdet et spørgeskema med fokus på forældresamarbejde og forældrenes syn på dette. 

På baggrund af forældrenes svar på spørgeskemaet og samtalerne med forældrene, besluttede vi os for at udarbejde en folder, med fokus på at løse de problematikker forældrene fortalte os om. Denne folder ville kunne implementeres som en udvidelse/tilføjelse til det fold-/papir man modtager når ens barn starter i institution. 

En problematik der var gennemgående var kommunikationen mellem pædagogerne og forældre med anden etnisk baggrund. Dette gjorde at vi i den færdige folder lavede en bagside med et tilbud om at kunne gennemgå folderen sammen, således at eventuelle spørgsmål og misforståelser i forholderen ville kunne blive gennemgået. Dermed ville forældrene ikke være usikre eller i tvivl om dagligdagen og forældresamarbejdet i institutionen.  

 

Büsra Nur Akbas, Cecilie Hartø, Nesrin Awad, Sif Dam Sørensen, Sofia Høgh
puce17-ki02