Som studerende på KP har vi under vores VK-forløb udviklet et spil/koncept, der sætter fokus på forebyggelse af forråelse. Som inspiration har vi brugt Dorthe Birkmose. 

På valgfaget “Social innovation og Entreprenørskab”, har vi udviklet konceptet “Samtalekort om forråelse”. Her er formålet at skabe et psykologisk trygt arbejdsmiljø, hvor det er muligt at tale om den forrående adfærd, der kan foregå f.eks. i daginstitutioner, skole og fritidsordninger samt bosteder.

Årsager og tegn
Når det pædagogiske personale, står overfor en adfærd eller situation, som er svær at forstå eller rumme, kan det være fordi pædagogen står i en svær position af afmagt.

Jo mere afmagt man føler, jo hyppigere kommer impulserne, og jo kraftigere er de, hvis man forsøger at ignorere dem. Jo kraftigere de er, desto tættere kommer man på næste skridt, hvor der bliver handlet på de impulser der kommer.

Årsag til afmagt

 • Handlingslammelse
 • Rådvildhed
 • Vrede
 • Forskrækkelse

Tegn på forråelse
Får man ikke ændret på den afmagt, der er årsag til impulser, som gør at man ikke handler pædagogisk, så vil impulserne fortsætte med at dukke op, og man overgår til næste skridt i forråelsesprocessen.

Tegn på forråelse og handling af impulser, kan b.la. være lyst til at:

 • Hæve stemmen
 • Ignorere
 • Straffe
 • Skælde ud
 • Udøve fysisk magt
 • Lave fjendebilleder
 • Reagerer med gengældelse
 • Vrede

Projektet
I projektgruppen har vi alle 4, oplevet forskellige stadier af forråelsesprocessen i vores praktikker og arbejde, og vi har kreeret et spil, der kan hjælpe det pædagogiske personale med at italesætte afmagt og forebygge forråelse.

Vi har derfor lavet nogle samtalekort, hvor ideen er at man som personalegruppe, hvor man er højest 5-6 deltagere, skal sætte sig ned og vælge 1-3 samtalekort hver. Dette kan enten være til stuemøde eller personalemøde.

På kortene står der:

 • Vredesudbrud
 • Hæve stemmen
 • Ignorere
 • Ekstra omsorg
 • Uduelig
 • Tage fat i
 • Ekstra indsats
 • Ekstra anerkendelse
 • Ekstra positiv tilgang

Derefter skal man tale ud fra kortet/kortene. Man taler højst 2 minutter pr. kort, og til disse kort følger der nogle spørgsmål, som kan hjælpe til at få gang i dialogen.

Spørgsmålene er:

 • Hvad er årsagen?
 • Hvad har du følt?
 • Hvad kunne den faglige løsning/tolkning være?

Målet med spillet
Vores mål med spillet, er skabe en tryg atmosfære, hvor det pædagogiske personale har mulighed for åbent at tale om forråelse på deres arbejdsplads. På denne måde er det håbet, at det også kan åbne op for arbejdet med at forebygge det i fremtiden.

Når man starter spillet de første par gang, kan det være nødvendigt at have lederen med på sidelinjen, fordi det er lederens ansvar at gøre det tydeligt, at det ikke handler om den gode eller dårlige pædagog, men det at der bliver skabt et trygt miljø, hvor det handler om at komme bag om handlingen, så man kan finde en løsning på afmagten.

Det pædagogiske personale skal i processen opleve mulighed for co-creation, dvs. at de har indflydelse på, og mulighed for at justere, forbedre og videreudvikle spillet, så det giver mening for dem på deres arbejdsplads.

Projektets fremtid
Vi ønsker at det pædagogiske personale og flere faggrupper, kan blive inspireret til at anvende spillet, i deres arbejde. Vores vision er at spillet i fremtiden, bliver udbredt til alle landets institutioner, skoler, bosteder, samt andre steder der ønsker at benytte det, så vi kan forebygge forråelse. Vores håb med Facebook gruppen er at den kan blive en vidensbank, hvor pædagogisk personale selv deler deres videreudvikling af spillet/konceptet, til inspiration til andre.

Sparring
Vi har i forbindelse med vores projekt haft sparringsmøder med Mikkel Heie Nielsen, souschef i daginstitutionen Carlsvognen, samt en læringskonsulent fra Københavns Kommune, ift. videreudvikling og optimering af vores koncept. Begge kom med gode råd og har været en del af konceptets endelige resultat, via sparring og ideer.

(Fra venstre: Ida Hou Andersen, Charlotte Stine Tarp Petersen, Mikkel Heie Nielsen, Soumia Mahyou og Elisabeth Holm Nylander)

Kontakt
Har dette indlæg vagt din opmærksomhed, og ønsker du at høre mere om projektet, kan projektgruppen: Charlotte Stine Tarp Petersen, Elisabeth Holm Nylander, Ida Hou Andersen og Soumia Mahyou, kontaktes via QR-koden nedenfor, der fører ind til den Facebook gruppe vi har oprettet, med formålet at få spillet/konceptet ud til flest mulige.

Spillet kan printes fra Facebook gruppen, som kan tilgås på link og QR-kode nedenfor, og derefter eventuelt lamineres. Derudover kan der ses en kort intro, om hvordan spillet spilles, på link og QR-kode nedenfor.

Facebook gruppe        

 Kort intro om spillet

 

Skrevet af Charlotte, Elisabeth, Ida & Soumia – Hold puce19-se02 c
Den 25/10- 2021

puce19-se02
puce19-se02
puce19-se02
puce19-se02
puce19-se02
puce19-se02