En hybrid velfærdsløsning?

Nytænkning, forandring og samskabelse er nogle af de ord, der kendetegner valgmodulet Social Innovation og entreprenørskab. Vi har på modulerne primært arbejdet procesorienteret, og da vi er en gruppe sammensat på tværs af specialiseringerne, ser vi nu professionen i et mere nuanceret perspektiv. Det faglige mindset italesættes, alt imens det forsøges forankret i de studerende og giver dermed indblik i, hvor stor betydning det kan have for pædagogisk praksis. Ligeså vel har det været modulets største udfordring, at etablere et mindset, der gavnede innovationsprocessen af det endelige projekt.

Gennem faglig ekskursion, inspirerende gæsteundervisning og introduktion til, hvad samskabende sociale indsatser kan gøre for det store samfundsbillede, er vi som studerende blevet taget til en helt anden dimension af vores uddannelse.

Vi ser en social udfordring i samfundet, i forbindelse med den forventning der knytter sig til de, der står overfor en integrationsproces. Vi ser det som værende en fælles integrationsopgave for hele Danmark, at bidrage til at opnå effektfuld integration der handler om vidensdeling imellem familier.
Foreningen ønsker at skabe et tiltag for en ofte overset befolkningsgruppe i det danske samfund, nemlig familier der netop har opnået asyl i Danmark. Gennem undersøgelser af de allerede eksisterende tilbud, foreninger og bevægelser, fandt vi at der i arbejdet med integration, manglede et fokus på den hele familie. Dette ønsker vi at gøre op med. Foreningen FamilieVenner er dermed et tilbud, der omfavner den hele familie, hvordan en sådan nu end måtte se ud.

Vi tilbyder

FamilieVenner er en forening startet af frivillige pædagoger, der arbejder for at byde alle i Danmark ordentlig velkommen og sørge for en god integration. Vi fokuserer vores arbejde på fællesskaber og ønsker, at bidrage til, at skabe relationer på tværs af kulturer, for sammen kan vi både give og lære noget.
Foreningen FamilieVenner har til formål at skabe netværk mellem familier, der netop har opnået asyl og velintegrerede familier i Danmark. Vi tror på at vi som mennesker kan gøre brug af hinandens ressourcer uanset historie, etnicitet, beskæftigelse og familieform. Familierne bliver tilbudt en samværsplan men har også mulighed for at deltage i fællesarrangementer, der er planlagt af frivillige i samarbejde med pædagogen. Familier der ikke har tid til samvær kan være økonomiske bidragende og deltage i fællesarrangementer samt modtage nyhedsbrev.

Vi vil til seminardagen pitche vores projekt og bruge feedback derfra til videreudvikling.

 

Projektet er skabt af Hannah Schousboe Uldall, Julie Krogsgaard Næs, Michelle Aggersø Kraglund & Mikkel Heie Nielsen
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12