Forhindringsbane

Vi har valgt at lave en aktivitet, hvor børn i alderen 5-6 år får styrket deres sociale, motoriske og sanselige kompetencer gennem en forhindringsbane, som tager udgangspunkt i vores valgfag sundhedsfremme og bevægelse.

Det motoriske stærke barn trives bedre i dagligdagen. Børn bevæger sig konstant, og derved lærer de deres kroppe at kende. Børn udvikler et alsidigt bevægelses repertoire, og de bruger deres kroppe og bevægelser til, at udforske omgivelser og skabe kontakt med andre.
Det er vigtigt at børn bruger deres krop gennem hele deres opvækst, og er derfor vigtigt at børn har mulighed for at bevæge sig i dagligdagen. (Sundhedsstyrelsen, barn mellem 0-17 år, 2019)

Aktivitet: 

Vores aktivitet består i, at den enkelte deltager og sammen med andre deltagere, skal igennem en forhindringsbane. 

Det vil være en forhindringsbane, hvor kroppen bliver brugt, samt udfordret på de motoriske og sanselige kompetencer, gennem flere niveauer.

Forhindringsbanen vil være delt op i fem forskellige områder, hvor deltagerne vil blive fordelt herefter. Deltagerne vil have 3 minutter til at afprøve den respektive post, inden de skal videre til næste post.

 

Redskaber:

Til opsætning af forhindringsbanen skal vi bruge store madrasser og puder, forskellige balance udstyr, såsom balancebom, -puder og hjul, herunder også redskaber som kegler, bolde, ribber og tove.  

 

Mål:

Målet ved forhindringsbanen er at styrke børnenes motoriske evner, sociale kompetencer og deres sanser. Vi havde på forhånd aftalt og bestemt i gruppen, at børnene skulle have en stor medbestemmelse i og for, hvordan forhindringsbanen skulle ende med at se ud, også i forhold til hvad de synes er sjovt, og hvad de gerne vil blive bedre til. Derfor har børnene haft en stor rolle i forhold til, hvordan banen er blevet opbygget og hvordan den er endt ud, gennem samtaler og observationer vi har haft med børnene. 

 

Evt. tiltag:
Det kan være forskelligt for den enkelte, hvor høj eller lav sværhedsgraden er, og hvad der skal til, for at gøre sværhedsgraden passende. 

Hvis der er nogen som har svært ved at komme igennem en post som fx balance, kan man starte med at prøve at stå på gulvet med et ben, og mærke efter hvordan man skal forholde sig til det, og derefter prøve en balancepude, som hæver sværhedsgraden. Det kan eksempel også være, hvis man skal hoppe fra det ene sted til det andet, at sværhedsgraden er for høj, så kan man bruge tove til at svinge sig i, som vil gøre det nemmere at komme fra det ene sted til det andet. Samt fjerne tovene, så man i stedet kan hoppe, for at hæve sværhedsgraden igen. 

 

Alternative muligheder: 

Hvis det sker, at der er nogen som ikke kan være med til forhindringsbanen, har vi andre muligheder klar til dem, så de får en anden rolle og stadig kan være med til at gennemføre den enkelte post, så de ikke falder fra eller mister deltager rollen. 

 

HUSK!!!!

Indendørs Sko og tøj i kan bevæge jer i.

 

Gruppe 2 – puce17-sb02: Celine, David, Magnus, Patrick, Rasmus B
puce17-sb02