AKTIVITETSBESKRIVELSE

Deltagerne vil i vores aktivtet skulle igennem en forhindringsbane som indeholder forskellige elementer. Vi har brugt aktivitetshjulet til at forme vores forhindringsbanen med henblik på at belyse de processer der er på spil.  Det primære fokuspunkt på forhindringsbane er balance og kropslighed. Banen skal udfordrer deltagerne og give dem mulighed for at afprøve deres egne kropslige kompetencer og rykke ved nogle grænser.

Deltagerne vil blive sendt afsted en efter en når de får besked fra igangsætteren. De vil herefter bevæge sig rundt på banen i deres eget tempo. Når man er nået hele vejen rundt vil man starte forfra og kan eventuelt justere  måden man vil gennemfører banen.

 

 

DIDAKTISKEOVERVEJELSER

SMTTE

(Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer 2007. s. 112-117)

 

Mål

Målet med balanceleg/forhindringsbane er, at styrke detagernes balance og knoglemasse, samt at skabe glæde og interesse omkring muskel-knogle-fitness. Vi vil give dem muligheden for, at skabe noget erfaring med begrebet impact (når de f.eks. skal hoppe ned fra noget), styrke deres balance samt det sociale og empatiske aspekt i at aktiviteten kræver, at man venter på tur og har tålmodighed så alle kommer igennem aktiviteten i deres eget tempo.

 

Sammenhæng

Det er vigtigt at have fokus på at, styrke deltagerens knogler og motivere dem til at bevæge sig, da skolen byder på meget stillesiddende arbejde. Det er også vigtigt at have fokus på aktiviteter som indeholder impact, da det ikke er alle skoler som f.eks. har et klatrestativ, klatre træer, trampoliner osv.  Da vi ikke har mulighed for, at lærer deltagerne at kende og derfor ikke er klar over deres psykiske og sociale forudsætninger har vi valgt en aktivitet der skal invitere til, at alle kan komme igennem banen i deres eget tempo.

 

Tiltag 

Under vores forhindringsløb vil vi sørger for at placere os jævnt fordelt mellem forhindringerne så vi er sikre på, at der står en voksen i nærheden af deltagerne. Dette er en bevidst handling da vi gerne vil sikre os at kunne hjælpe til, hvis nogle af deltagerne finder en forhindring mere udfordrende end andre. Vi ser på deltagerne som individuelle individer med forskellige kompetencer og forudsætninger i forhold til deres motorik. Vi vil gøre brug af det induktive princip da deltagerne selv må afprøve og vurdere hvordan de vil komme igennem forhindringsbanen.

 

Tegn

Vi vil undervejs holde øje med banens sværhedsgrad om den skal justeres. Så alle børn bliver udfordret og har mulighed for, at arbejdet med lige præcis de kompetencer de er nødvendigt for udvikling. Derudover vil vi lægge mærke til deltagerne sociale adfærd mellem hinanden og deres eget niveau af flow igennem forløbet.

 

Bedste Hilsner

Mikkel, Almir, Ida, Mads og Simone

sp01-grp5

 

 

 

 
puce17-sb01