Indledning

Vores aktivitet indebærer to forskellige robotter, som hedder Dash & Dot og Sphero ball. Dash & Dot robotten er meget simpel og robust, og kan styres af selv de mindste børn. Robotten styres gennem forskellige apps som har diverse interaktionsmuligheder, og sværhedsgrader. 

Sphero robotten er derimod mindre, og kan være mere vanskelig at kontrollere, hvilket gør at den passer bedre til de ældre børn. Sphero robotten styres også gennem en app på Ipad. 

Materialer:

  • Dash & Dot robotter
  • Sphero ball robotter
  • Ipads med relevante apps
  • Pap/papir
  • Klodser eller andre objekter

Beskrivelse af aktivitet

For at starte aktiviteten skal pædagogen danne en forhindringsbane vha. karton/papir og objekter der kan fungere som vægge, ramper, etc. karton/papir bruges som et underlag til at danne vejen. Her kan børnene evt. hjælpe til ved f.eks. at tegne på karton/papir for at danne en vej for robotterne. Herefter lægger pædagogen karton/papir ud på gulvet, og stiller diverse objekter for at danne forhindringsbanen. Efter forhindringsbanen er færdigbygget, skal børnene sættes sammen i grupper. Herefter skiftes grupperne til at styre en robot gennem forhindringsbanen på tid. Når alle grupper er kommet gennem forhindringsbanen, skal en ny gruppe danne en ny forhindringsbane. Når alle grupper har lavet en forhindringsbane, sammenlægger man deres tid for gennemførelse på hver bane for at finde en vinder.

Faglige begrundelser

Aktiviteten udvikler et bredt spektrum af kompetencer hos børnene. Denne aktivitet er bl.a. med til at styrke børnenes samarbejdsevner. Her lærer de at heppe på hinanden, og arbejde sammen om at opnå et fælles mål. På den anden side kan dette også give bagslag, da grupperne konkurrerer mod hinanden, hvilket kan ende med at børnene bebrejder hinanden for diverse fejl. Dette kommer også til kende når grupperne skal lave forhindringsbaner sammen. Ydermere får børnene også styrket deres grov-/finmotorik, øje-/hånd-koordination, samt deres demokratiske tankegang, da de skal arbejde sammen om at bygge en forhindringsbane.

Denne aktivitet er bl.a. også med til at dække over læreplanstemaet: “Social Udvikling” (EMU, 2020)

 

Man kan også vælge at bruge aktiviteten i en sammenhæng, sådan at børnene lærer fra sig. Dette kan gøres ved eksempelvis at have en uge, hvor man underviser skolebørn i brugen af disse robotter. Efterfølgende kan man invitere en børnehave på besøg, hvorved skolebørnene får muligheden for at undervise de mindre børn omkring robotterne. Dette vil også være med til at styrke skolebørnenes præsentationsevner, evner til at lære fra sig, samt alle børnenes evner til at danne relationer på tværs af alder.

 

Refleksion over aktivitet

Ideen til aktiviteten opstod, da vi havde vores første fysiske skoledag efter lang tid. Her sad vi og afprøvede diverse forskellige teknologier. Vores underviser præsenterede os for to robotter som hed Dash & Dot og Sphero ball. Vi fandt begge disse robotter interessante, og synes det kunne være spændende at bruge dem i forbindelse med en aktivitet. Her kom vi frem til ideen med at lave en forhindringsbane, og derigennem introducere børnene til disse teknologier, og hvordan man kan arbejde med dem. I en artikel skrevet af BUPL, henviser de til en undersøgelse lavet af Børn&Unge, som viser at mange kommuner allerede har erfaringer med at bruge disse robotter i enten skole, special- eller dagtilbud. At bruge robotterne i institutioner er med til at lære børnene at forstå hverdagens teknologier. Og ved at dette gøres gennem pædagogiske aktiviteter, gør det også at børnene er mere motiverede til at være en del af det. (BUPL, 2020)

Litteraturliste

Social udvikling, EMU (2020). Lokaliseret d. 07-04-2021 på:

https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Social%20udvikling.pdf

 

Nye tal viser: Robotter rykker ind på stuerne, BUPL (2020) Lokaliseret d. 07-04-2021 på:

https://bupl.dk/artikel/nye-tal-viser-robotter-rykker-paa-stuerne/
pucf19-md01
pucf19-md01
pucf19-md01