Vi har valgt at udarbejde en forhindringsbane, med blik for udfordring samt sjov hos deltagerne. 

 

Vi har anvendt Hiim og Hippes relationsmodel i udarbejdelsen af forhindringsbanen, da modellen bidrager til en kritisk analyse og forståelse af egen praksis og for at skabe en ramme for, hvad der kan bruges i planlægningen samt udførelsen af forløbet 

 

Målet for vores forhindringsbane er at skabe en inkluderende aktivitet med blik for bevægelse, som er sjov og som samtidig kan udfordre deltagerne fysisk og motorisk.

 

Målgruppen er unge med varig nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau. Dog kan denne aktivitets sagtens justeres i målgruppens alder samt hvor deltagerne befinder sig i deres  fysiske- og psykiske funktionsniveau.

 

Aktiviteten egner sig til ca 20 personer, kan justeres alt efter hvor meget plads man har, samt hvor mange redskaber man har at gøre brug af. 

 

For at udføre aktiviteten kræver det at der er adgang til et stort område, i form af en hal, et stort lokale eller noget udendørs, så der er plads til forhindringsbanen. Derudover kræver det også at der er adgang til forskellige former for redskaber, såsom f.eks. gymnastikredskaber, ærteposer, hulahopringe, bolde og meget mere. 

 

Forhindringsbanen indeholder til start, fire “pinde” man skal hoppe over eller hvis man er kørestolsbruger, køre slalom imellem, derefter er der en lang bom man skal gå på line på. Næst er der 2 forhindringer man skal kravle under eller over, derefter balance sten, ærteposekast i hulahopring, slalom mellem kegler og til slut boldkast i et lille mål. Efter alle deltagere har været igennem forhindringsbanen en del gange, bliver det til en lille konkurrence, bestående af at hvis man ikke rammer bolden i målet til sidst, er du ude. 

 

Vi har derfor gjort os nogle didaktiske overvejelser, da de i høj grad går forud for de pædagogiske mål og intentioner, man sætter sig. Vi har gjort os en del refleksioner over forskellige alternativer og muligheder for en bedst mulig udarbejdet aktivitet. Vi har derfor udarbejdet en aktivitet i form af en forhindringsbane, med fokus på at gøre den inkluderende så alle deltagere har mulighed for at være med på hver deres niveau. Derudover vil vi gerne prøve at udfordre dem fysisk og motorisk, med blik for sundhed og bevægelse, da bevægelse bidrager til læring, hvor menneskets kompetencer sættes optimalt i spil. Derudover ønsker vi at øge deltagernes livskvalitet i form af at skabe en inkluderende aktivitet.  

 

Pernille Kimberly Larsen og Sebastian Pierre Winther Sembach.

 

pucf22-sb01
pucf22-sb01

 

 

 

 

 
pucf22-sb01