Vores aktivitet foregår i flere dele og var tænkt som et længerevarende forløb der burde foregå over 2 dage. Børnene skal ud og finde sten og naturmaterialer, blande farver, male stenene, bruge de malede sten og naturmaterialer til at danne dyr og til sidst snakke og lede efter disse små dyr i naturen. 

Først skal man ud og gå en tur med børnene, enten på stranden eller i skoven. Her skal børnene så finde en masse sten, samt finde andre naturmaterialer. De voksne kan hjælpe børnene med at bruge deres fantasi til hvilke dyr de kan lave med deres sten og naturmaterialer. Prøv evt. at lede efter dyr (fx insekter) mens man er på tur. 

Når man kommer tilbage til institutionen, skal stenene vaskes. Mens stenene tørre, skal de voksne snakke om hvilke dyr de så sammen på deres tur eller om de kender nogen dyr/insekter på legepladsen, og italesætte at børnene skal udvælge nogle dyr som de kunne tænke sig at danne. 

Så skal de voksne sætte primærfarver ned i f.eks. en æggebakke, også lade børnene prøve at blande og se hvilke farver der kommer frem. Prøv at lade dem udforske hvilke farver der kommer frem, hvis man f.eks. blander farverne grøn og gul sammen, og på den måde lade dem være eksperimenterede og lade sig undre. 

Når man er klar til at male, får børnene lov til at udvælge deres farver og sten, og lader fantasien gå løs. Alt efter deres alder og deres niveau, kan man støtte børnene i hvad de skal male. 

Mens at stenene tørre, skal børnene enten ud på legepladsen eller ud og gå endnu en tur, og i hånden har de insektglas og et papir med billeder af typiske dyr/insekter man ser i den danske natur. Hvis det er små børn, så guide dem i hvor man typisk kan finde insekter – f.eks. under sten, hvor det er mørkt og hvor det er fugtigt. Hvor trives insekterne bedst? Hvordan ser de ud? Hvordan føles de mod huden? Hvilke farver har de? 

Til sidst skal børnene så bruge deres malede sten og deres udvalgte naturmaterialer til at lave og forme et kunstværk, som skal repræsentere deres udvalgte dyr. Brug evt. papiret med billeder af dyr/insekter til inspiration til børnene. Lad børnene prøve at fange nogle dyr og hjælp dem med at italesætte kendetegn og forskelle ved insekternes udseende (hvor mange øjne har de, hvor mange arme og ben, har det vinger etc). Det kan hjælpe og guide børnene på vej til at blive mere nysgerrige, udforskende og opmærksomme på dyret og på den måde få en større lyst til at udforske ny viden om naturen fremover. 

 

For børn er det lettere at finde en balance mellem tryghed og udfordring i naturen, hvortil at naturen samtidig bidrager med mangfoldighed og variation til børnenes kreativitet og leg. Naturmiljøet børnene befinder sig i stimulerer barnets trang til at udforske, undersøge og ofte byder udemiljøet på flere muligheder (Grahn, 1997, s. 12-22). 

Under aktiviteten kan de voksne være opmærksomme på Naturoplevelsens faser, nemlig en opdagelsesfase, undersøgelsesfase og en refleksionsfase, sådan så børnene kan reflektere over de observationer og iagttagelser de oplever når de befinder sig i naturen (Edlev, 2019). 

Under opdagelsesfasen skulle børnene udforske naturen og lede efter dyr på legepladsen og på den måde forbinde dyrene på billederne med virkeligheden. Under undersøgelsesfasen iagttager børnene dyrene i glasset og stiller undrende spørgsmål samt diskutere hvad de ser. Refleksionsfasen gav os mulighed for at starte en dialog med børnene omkring dyrene, deres kendetegn, udseende, farver, og kan sammenligne dyrene med os selv og på den måde give børnene en selvbevidsthed og arts bevidsthed. Ideen med aktiviteten er at børnene både får oplevet naturen, science og læring om insekter. 

Børnene får stimuleret deres sanser ved at tilbringe tid i naturen og under sten malingen, da børnene skal forme, strukturer og stable stene så det ligner et insekt. 

For at give børnene noget inspiration og motivation til at stable og finde insekter, medbragte vi et papir med billeder af insekter. Papiret hjælper også til at kunne italesætte om insekters anatomi i forhold til vores egen krop, og hvordan man kan identificere de forskellige dyr. Selve processen med at danne insekter med deres materialer er ikke lig med at kunstværket skal ligne et dyr, da vi giver plads til fantasi og fortolkning. 

Ud fra dette er målet med denne aktivitet er at give børnene mulighed for at blive mere naturbevidste og kunne udtrykke sig kreativt ved både at bruge deres fantasi, undersøge og undre sig over deres omgivelser. Ifølge Daniela Cecchin bliver der ud fra børnenes sanseindtryk, billeder, oplevelser, stemningen og fornemmelser skabt fantasi. Når børnene bruger deres fantasi, øver de sig i at forholde sig søgende, udforskende og skabende i forhold til deres omgivelser. Det er det vi gerne vil opnå i vores aktivitet (Cecchin, 2014).

Lavet af pædagogstuderende: Nanna, Louise, Ida og Rebecca

  

     

Litteraturliste:

  • Cecchin, D. (2014). Om legens væsen og betydning. Lokaliseret 20 oktober på BUPL: https://bupl.dk/artikel/legens-vaesen-betydning/
  • Edlev, L. T. (2019). Læring og didaktik. I Natur og miljø i pædagogisk arbejde (3. udgave). København: Munksgaard
  • Grahn, P. (1997). Udviklingspsykologiske og miljøpsykologiske aspekter. I Børns udeleg: Betingelser og betydning. Pædagogisk bogklubpuce18-nu01

puce18-nu0puce18-nu0puce1
puce18-nu01
puce18-nu01