Vores profil er social innovation og entreprenørskab, hvor vi får mulighed for at ændre mindset i forhold til socialpædagogisk arbejde. Profilen retter sig mod idéudvikling og networking i kreative processer, samt skabelse af nye udviklingsmuligheder for målgrupper og praksis.

I forlængelse af vores VK-forløb har vi arbejdet innovativt med intraprenørskab, hvor vi udfordrer og nytænker et allerede eksisterende koncept, som har til formål at støtte og gavne mennesker med usynligt handicap.

Udregninger baseret på VIVE’s 2020 SHIELD undersøgelse viser, at ca. hver fjerde har et usynligt handicap i alderen 16-64 år. Usynligt handicap kan synliggøres ved hjælp af Solsikkeprodukterne, som er skabt af organisationen Hidden Disabilities.

Vores koncept varetager helt konkret formidling af Solsikkeprodukterne. I innovationsfasen har vi udfoldet vores kreativitet ved at udarbejde et produkt i form af en pjece. Pjecen indeholder 8-10 forskellige personlige historier, som efterfølgende er videreformidlet til en podcast. Ved inddragelse af målgruppen investerer vi vores sociale kapital, som skal styrke projektets agens. Endvidere ønsker vi at pjecen skal indgå på førstehjælpskurser for at ramme en bredere del af befolkningen.

Vi har i vores arbejdsproces bl.a. arbejdet med innovationsdiamanten, hvor vi har stillet skarpt på vores koncept – herunder viden og ikke viden samt hvilke relationer, der har betydning for vores projekt.

I vores videre færd for etablering af projektet har vi skabt kontakter/forbindelser, som har udgjort fundamentet for vores feltarbejde. Vi har præsenteret vores innovationsidé i form af pitch, hvor vi gennem vores forbindelser har modtaget ny viden og feedback. Denne vidensdeling har gavnet vores justeringer af vores koncept/ide, samt skabt nye muligheder i form af flere kreative aspekter, som vi har ladet præge vores produkt.

I forlængelse af vores feltarbejde i Berlin, har det givet os en nuanceret forståelse af solsikkens virke for den enkelte, der bærer solsikken samt på et samfundsmæssigt niveau.

Det har gjort os opmærksomme på forskellige problematikker og dilemmaer, som skaber refleksioner om, hvorvidt snoren egentlig bør videreformidles i den grad, vi ønsker.

Camilla, Katrine, Josefine & Sofie

 

puce21-se01
puce21-se01