Vi er en gruppe på 3 studerende, der har valgt valgfaget “kulturmøde og interkulturalitet”.  Valgfaget fokuserer på mødet mellem mennesker og vores handlinger, som alle er kulturelle. Vi er alle sammen formet af hvad vi har lært som børn, da vi er blevet påvirket af vores omgivelser som fx familie og de sociale fællesskaber, vi har været en del af. Derfor har vi alle sammen forskellige opfattelser af hvad virkeligheden er, da vi alle kommer med forskellige traditioner, vaner, holdninger og måder at være på.
Kultur bruges i betydningen “levet liv” om den måde mennesker lever deres hverdag på. Kultur er dog ikke en fast størrelse, men er hele tiden under forandring, da det er resultatet af menneskelig aktivitet, og vi som mennesker forholder os hele tiden til hinanden.
Vi har på vores valgfag stiftet bekendtskab med forskellige teorier omkring kultur og leget forskellige lege, der gjorde os opmærksom på vores fordomme og forforståelser. Vi har også haft undervisning sammen med et FIF hold, som er et forberdelseshold for flygtninge og immigranter. Det var en øjenåbner at snakke med dem, da flere af deres historier rørte os, blandt andet var der en der var fra Egypten, der var uddannet ingeniør og resten af hendes familie var spredt ud over Europa.
Vi har også været på museumsbesøg inde på “Davids Samling” hvor vi fik en guidet rundtur og fik en god baggrundsviden vedrørende den muslimske tro.

I forbindelse med vores valgfag, har vi også skulle på feltarbejde, for at komme tæt på mennesker og kultur.
På vores feltarbejde, i en børnehave, observerede vi at der ikke var meget som fremviste den mangfoldighed der var i børnehuset. Vi observerede at mængden af bøger om den danske kultur var stor, bl.a om H. C. Andersen og at der var meget få bøger og andre visuelle ting der viste mangfoldigheden, forskelle og fællesskab. Vores undren vedrørende den manglede mangfoldighed, udsprang af at der i den børnehave var 95% børn af anden etnisk baggrund.

Grundet vores observationer, ville vi gerne inddrage mangfoldigheden i børnehuset. Dette har vi gjort med en aktivitet, hvor børnene kunne farvelægge et flag som repræsenterede deres rødder. Derudover har vi lavet en inspirationsliste med bøger til børnehuset, hvor mangfoldighed er i fokus. Vi mener, at når der er så mange forskellige familier og børn, så skal det også afspejles i institutionen, da man som menneske gerne vil anerkendes for de rødder man har. Vi tænker det vil give en form for fællesskabsfølelse og læring omkring forskelle, som er en del af kulturbegrebet.

puce17-ki03
puce17-ki03