Kompetencemål: ”Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis”

Problemformulering: Hvordan arbejder fritidsklubben med den etniske og kulturelle mangfoldighed?

Mål og rammer

Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

  • Vores mål med denne aktivitet er at vise hvad folk kan definere forskellige begreber såsom “tradition“. Dette kan føre til at skabe kulturrelativisme mellem pædagogerne og de unge, som deltager i aktiviteten. Det skaber nysgerrighed, hvilket også kan skabe en åbent samtale om kultur. Dette kan føres til at individerne får en relation med hinanden. Med denne aktivitet har man en forventning om at finde ud af at der i virkeligheden kan være flere ligheder mellem mennesker end man lige går og tror.  Det vil vi med vores intervention udforske. 

Hvem er målgruppe/aldersgruppe

  • Vores målgruppe er pædagogstuderende, pædagoger og unge.

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

  • En måde man kunne udøve aktiviteten i en fritidsklub er, at man kunne mødes i mindre grupper, både med en pædagog og unge. Man kunne dernæst gøre brug af sine omgivelser for at gøre aktiviteten mindre “skole præget”, men mere inkluderende i trygge rammer. Det kunne eksempelvis være, at man sidder ude ved naturen, så børnene ikke føler sig tvunget til at være flittig, men mere åben og føler sig i en trygbase. Ungerne skal sidde i en rundkreds, med en pædagog i centrum. Pædagogen siger et ord, dernæst skal børnene skrive ned på et stykke papir hvad deres første tanke er når de hører ordet, og efterfølgende skal der være en dialog mellem dem alle. 

Indhold

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

  • Vores aktivitet har en kulturrelativistisk tilgang, hvilket er med til at skabe en unik platform for at kunne udforske og dele mangfoldig diversitet samt kulturelle perspektiver. Det er en tilgang, der skal bygge på forståelse, og værdsættelse af en kulturel mangfoldighed. Der er mange positive forudsætninger for eksempel at lære individerne at skulle navigere samt værdsætte “Kulturel mangfoldighed“ som er en vigtigt kompetence i samfundet, og pædagogisk praktisk. Aktiviteten og formålet er også at fremme samt forbedre menneskets egen opfattelse af (kultur) identitet, 

Da vores felt allerede er mangfoldigt, og fra forskellige baggrunde, så kunne det være at deres syn på eksempelvis tradition og kultur er anderledes, da enhver nationalitet har en anderledes madret og traditionel tøj. Da vores felt ikke arbejder med at fremhæve de forskelligheder der er hos de unge, så har vi valgt at anvende en aktivitet, hvor de deltagende kan have en dialog om deres ligheder og forskelle. Derfor er et andet ønske med aktiviteten også at styrke den sociale relation mellem pædagogen og den pågældende målgruppe. 

Asli, Iqra, Kübra og Pershian
pucf22-ki02
pucf22-ki02