I modul H og I har vi via vores arbejde med fortællinger erfaret, hvor vigtig den narrative struktur er for identitetsudviklingen. Skabelsen af narrativer kan ses som fortællinger om egne oplevelser og erfaringer, som man fortæller sig selv og andre. Disse narrativer eller livshistorier konstrueres i barndommen sammen med andre, ofte forældre eller søskende, men den enkelte skal også lære at fortælle sig selv. Dvs. at den enkelte skal blive i stand til at sammenstykke fortællingens elementer og ordne dem i rækkefølge, så der skabes mening og sammenhæng – både for egen selvforståelse, men også for andres opfattelse af ens person.

Vi har i forbindelse med disse to moduler fattet interesse for emnet ”livsfortællinger”, og hvordan disse kan bruges inden for social- og specialområdet. Qua dette har vi valgt at lave et projekt om livsfortællinger med en lille gruppe børn/unge med Aspergers Syndrom. Vi har valgt denne målgruppe, da vi fra erfaring ved, at mennesker inden for denne har begrænsninger inden for de tre kerneområder: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. Disse begrænsninger medfører en række vanskeligheder i forhold til mentalisering, selvopfattelse, identitetsdannelse m.m.

Denne narrative proces, som for de fleste er givet, er for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser problematisk. Derfor har vi i vores projekt arbejdet med livslinjer, som har til formål at styrke børn/unge med autisme spektrum forstyrrelser i, at skabe mening og sammenhæng særligt i forhold til egen selvforståelse. Livslinjerne skal give os et indblik i deres selvindsigt i forhold til egen livshistorie, og skal samtidig via den æstetiske proces styrke deres erfaringsbaserede skemaer, som kan have betydning for deres generelle handlen og ageren.

Vi vil til seminar dagen fortælle og demonstrere, hvordan man kan arbejde med fortællinger via livslinjer. I vil først få lov til at deltage i en lille opvarmningsøvelse, for at skabe en positiv stemning, og derefter skal vi lave en aktivitet, hvor I skal arbejde med jeres egen livsfortælling i et fremtidsmæssigt perspektiv. Ved at deltage i aktiviteten, deltager I også i en æstetisk proces, hvor I får udfordret jeres fantasi- og forestillingsevner, hvilket også, som før nævnt, skal ses som en vigtig del af arbejdet med livsfortællinger og identitetsdannelse.

Sara Cathrine Jørgensen
Lærke Lykke Durin
Julie Dannemann Olin

Valghold CPF16o-KU19F

CPF16o-KU19F

CPF16o-KU19F