Vi skal fortælle en historie sammen.

Vores aktivitet er inspireret af “folde-tegningen”, hvor én person tegner hovedet, en anden tegner kroppen og en tredje tegner benene. Når tegningen foldes ud igen, åbenbarer der sig et særpræget væsen. En kreation, skabt af tre individer, der ikke vidste, hvad de to andre foretog sig.

Sådan kan man også fortælle en historie; ét ord ad gangen.

Rent praktisk går aktiviteten ud på, at holdet deles op i fire grupper og bliver sat ved hver deres bord. Her får hver lille gruppe tildelt et stykke papir og en blyant. Opgaven er så, at hver deltager skriver ét ord på skift, således at papiret går op omgang, mens historien udvikler sig.

Eksempel: Første deltager skriver: Der. Næste deltager skriver: var. Næste deltager skriver: engang. Næste deltager: en. Næste deltager skriver: konge. Og sådan fortsætter det indtil historien er færdig – eller tiden er gået.

Det er fantasi og skabelse i fællesskab.

To af grupperne får ydermere nogle billeder stillet til rådighed. Formålet med disse billeder, er at de skal agere som inspiration til deres ord/historie og for at se hvor historien bærer hen, hvis man har nogle indtryk at starte på.

De andre to grupper får derimod ingen billeder at arbejde med og kan derfor kun gøre brug af deres fantasi.

Ind imellem lægger vi et billede på bordet, og det skal deltagerne så inddrage i fortællingen. Men man må stadig kun skrive ét ord ad gangen. Når tiden er gået sætter vi hele holdet i en rundkreds/hestesko og holdene læser så deres færdige eventyr op. 
puce17-ku07f

Vi glæder os 🙂

vh Gruppe 5 – Michelle, Judith, Katarina og Kristian
puce17-ku07f
puce17-ku07f