Jeg har i forbindelse med modul H og I beskæftiget mig med livsfortællinger. At mindes oplevelser og begivenheder fra fortiden er en del af den menneskelige bevidsthed. Hvad end man er barn, ung, voksen eller ældre. Så hvorfor ikke fortælle om sine erindringer og lytte til andres?

Vi har alle brug for rum til at dele ud af vores indre tankeverden og udtrykke hvorfor vi egentlig tænker og handler som vi gør. Vi skaber igennem vores liv en masse narrativer. Disse narrativer kan ses som fortællinger om egne oplevelser og erfaringer, som vi fortæller os selv og andre. Narrativerne er en samling af alt det man har hørt, set, følt, smagt og erfaret i samspil med omverden. Vi kan jo selvfølgelig ikke huske alt hvad vi har oplevet, men vi vælger bestemte erindringer og gør dem til en del af vores fortælling om os selv.

De mennesker man møder i det pædagogiske arbejde med udsatte grupper, har oftest en journal med fokus på diagnoser og de ting man som borgeren ikke kan. Disse journaler er lavet ud fra de professionelles synspunkt, f.eks. pædagoger, som dokumenterer og skaber narrativer om disse menneskers liv. Jeg har som følge af det valgt at kigge på samspillet mellem individet og dets omverden og selvfortællingen som et identitetsskabende pædagogisk redskab. Jeg har med fokus på socialt udsatte, arbejdet med målgruppen; ældre. Jeg har i denne forbindelse været ude og lytte til en ældre dames livsfortællinger. Disse livsfortællinger sagde noget om hvem hun var og havde til formål at skabe bevidsthed om egen handlen i verden. Ved at få sat ord på vores tanker kan de være med til at skabe mening og sammenhæng i vores tankeverden. At lytte til andres narrativer om dem selv kan være med til at belyse hvilke behov og ønsker individet har eller har haft i sit liv. I det pædagogiske arbejde kan denne viden bruges til at give støtte til at handle ud fra egne ønsker, så de føles meningsfulde i forhold til individet og skaber sammenhæng.

I denne workshop får du mulighed for at dele en lille bid af din egen selvfortælling. Vi skal bruge billeder som erindringsværktøj. Et billede der betyder noget for dig og den du er i dag.

 

Maria Axdal Pedersen – 202163523 – Gruppe 1
CPE16o-KU18F
CPE16o-KU18F
CPE16o-KU18F