Fortælleværksted – Den filosofiske samtale

Tid substantiv, fælleskøn
Bøjning -en,-er,-erne

  1. Betydning:

Grundlæggende størrelse som måles i fx sekunder, timer, dage eller år, og som kan betragtes som en evig følge af begivenheder eller tilstande der tilsammen udgør fortid, nutid og fremtid undertiden opfattet som en fjerde, ikkerumlig dimension (den danske ordbog, 2019). 

 

Fortid Nutid Sommertid Evig tid
Vintertid Spildtid Tidspres Sengetid
Hård tid Overgangstid Lang tid Årstid
God tid Spisetid Tidsforskel Fremtid
Vintertid Samtid Taletid Tidsløs
Svær tid Datid Tidsnok Tidsfordriv

 

Hvad er tid, og er det en egentlig følelse?

Tid er et stort krydspres i den pædagogiske verden, men hvordan kan vi gøre tiden filosofisk og kreativ? I vores workshop vil vi sammen udfordre begrebet ”tid” og se på tidens mange betydninger. Kan man gøre tiden mindre konkret og mere abstrakt end ordbogens snævre definition?

På fortælleværksted har vi talt om den filosofiske samtale. Samtalerne omhandler emner, som er alment gyldige for det at være menneske. Ved at stille åbne og nysgerrige spørgsmål opstår der i den filosofiske samtale ikke et endeligt facit. Der gives derimod plads til differentierede holdninger og meninger blandt deltagerne.

Ved at være kreative, sætter vi tankerne i gang hos vores deltagere:

Æstetisk læreproces –> fra indtryk til udtryk

Ved at give deltagerne forskellige indtryk og dermed udgangspunkter, opstiller vi automatisk benspænd for deres kreative udfoldelse. Deltagerne vil på denne måde opnå forskellige kreative udtryk, selvom de skal udføre den samme opgave.

Vi har i vores aktivitet valgt at have fokus på tid. Dette er blot et interessefelt fra vores side, men emnerne og målene kan være utallige. Ved at bruge tid som emne, kan vi inddrage alle brugergrupper, og dette er ydermere udarbejdet på baggrund af vores medstuderende.  Endvidere har vi under vores VK-forløb arbejdet med livshistorier. Herunder hvordan livshistorier kan bruges i den pædagogiske hverdag, uanset specialisering. I forbindelse med livsfortællinger er det ikke væsentligt, om man har levet kort- eller lang tid, men derimod levetiden der har betydning – altså det levede liv.

Vores aktivitet bliver både sjov og udfordrende. Vi skal i mindre grupper dykke ned i tid, og kigge kreativt på hvilken betydning tid har for vores liv. Forhåbentlig sætter vores aktivitet gang i videre refleksioner, og giver inspiration til at videreudvikle aktiviteten og tage den med i næste og sidste praktikforløb.

Julie N, Katrine S, Frederik S og Anna Ø
puce17-ku07f
puce17-ku07f
puce17-ku07f
puce17-ku07f
puce17-ku07f
puce17-ku07f