Lærer/pædagog i rolle

Er du genert? Er du den nervøse type? Giver tanken om eksam. dig myllerbæ? Så har vi kuren, og du behøves ikke engang at tage en pille. Kom til vores workshop, og få nogle værktøjer igennem leg til at styrke selvtilliden og samværet.

Drama kan være et overvældende og grænseoverskridende, men det giver deltagerne så mange styrker. I teksten: ”Faget drama og dramapædagogens kompetencer.” Af Anja Ohlsen og Mette Ullersted, beskriver hvilket styrker og kompetencer det giver deltagerne:

  • Sociale kompetencer, i det de kan afprøve/skabe forskellige sociale relationer. Drama fremme samarbejde og hensynets nødvendighed.
  • Arbejde konfliktløsende og finde alternative løsninger.
  • Styrker identitet. I drama laver man identitetsarbejde og ved at arbejde med forskellige roller.
  • Øge selvværd. De for mulighed for at prøve nye og ukendte sider af sig selv og få en masse succesoplevelser og prøve sig selv af.
  • Drama skaber nye rum, samvær og samler deltagerne. Det giver ligeværdige forholde.
  • Drama kan bruges til at udtrykke oplevelser og tanker der kan være svære at tale om eller at udtrykke.
  • Det kan bruges som refleksions arbejde.
  • Gør en klogere på ens egen position i fællesskabet.
  • Styrker børnenes motoriske udvikling, da drama er kropsarbejde og bliver udtrykt gennem kropssprog. Giver kropsbevidsthed.
  • Styrker sprogligudvikling.

Gennem ”Iærer rolle” vil introducer jer for, vil I komme i kontakt med nogle af disse kompetencer, som vil berør og udfordre jer. Lærer i rolle, betyder at du som pædagog/fortæller træder ind i en rolle for at styrke fortællingen ”inde fra rollen.”

Hvad vil legene kunne bidrage med i praksis?

Legen kan bruges i både vuggestue og børnehave. Efter hvordan børnene reagere på legen/fortællingen kan du som pædagog improvisere, og gøre fortællingen lettere eller svære, for at motivere børne bedst muligt. Som pædagog kan du igennem bruge mange æstetiske virkemidler. Æstetiske virkemidler kan være såsom; musik, lys, lyd, fortællinger, ting der påvirker og vækker sanserne. Disse virkemidler kan forekomme meget enkle, men betyder meget for oplevelsen. De æstetiske virkemidler hjælpe børnene til at udvikle sig, til at motiver og til at kunne bruge og opbygge forestillings evnen.

Vi glæder os til at vise jer hvor sjovt, spændende og givende drama kan være.

Vi ses til seminardagen. Snip, snap, snude fra Amalie, Sebastian, Nadia & Catharina

CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D