Kulturmøde og interkulturalitet

På vores VK-forløb, kulturmøde og interkulturalitet, har vi lavet feltarbejde med målgruppen hjemløse. I den forbindelse har vi under vores intervention arbejdet med to aktiviteter, som vi finder interessante i forhold til de problematikker vi blev belyst med under feltarbejdet.

Vores to aktiviteter er en podcast ”Fortællinger fra gaden” og hundetræf. I nedenstående vil vi forklare lidt mere os disse aktiviteter

Fortællinger fra gaden

Vi har valgt at lave en podcast, som vi har kaldt ”fortællinger fra gaden”. Baggrunden for dette er, at vi gerne vil øge de hjemløses livskvalitet ift. at de får en større stemme i samfundet og kan blive hørt. Vi vil samtidig også gerne lave et fælleskab, der kan andet end øldrikkeri samt bidrage til at nedbryde de negative stigmaer og diskurser omkring hjemløse.

Ud fra vores observationer og samtaler under vores feltarbejde, var der en del hjemløse, som ikke kunne overskue at være en del af samfundet og som ikke ønskede det. Vi vil derfor ikke forsøge at få de hjemløse integreret i samfundet igen, men prøve at gøre livskvaliteten på gaden bedre og møde dem, hvor de er.

Vores tanker med podcasten er, at det skal være en dialog med en hjemløs. Podcasten kan både være en samtale mellem to hjemløse, en hjemløse og en gadeplansmedarbejde (uddannet pædagog) og en gadeplansmedarbejder, der fortæller om arbejdet på gaden samt sætte fokus på de problematikker, der er for folk, der opholder sig og lever på gaden. Podcasten skulle primært vores en samtale podcast, som kan give et indblik i en hjemløs’ liv/fortid/drømme/anekdoter hvad som helst, som personen har lyst til at dele med omverdenen. For eksempel blev vi overraskede over, at den ene af dem vi mødte på Enghave Plads under vores feltarbejde, var opvokset i en kernefamilie, da vores forforståelse var, at de fleste havde en dysfunktionel familie. Han var også uddannet serviceøkonom. Vi har en tanke om, at mange mennesker måske ikke tænker over, at hjemløse også har haft et liv inden gaden, som kan minde om vores med hjem, uddannelse, arbejde osv. Podcasten kan dermed være med til at nedbryde de fordomme og skabe en større følelse af ikke at blive set ned på.

Som gadeplansmedarbejder kan man være tovholder for deadlines, struktur osv., samt formidle podcasten, så den kommer ud. Samtidig kan det også give grundlag for relationsarbejde at hjælpe med podcasten. Ligesom give ansvar og en funktion de hjemløse, der hjælper med podcasten. Det kan også give et indblik i de hjemløses historier, tanker osv., som kan være brugbar viden i arbejdet som pædagog på med den målgruppe.

 

Hus forbi sælger deltager i podcasten

Hundevenner fra gaden

I vores arbejde med hjemløse har vi observeret at det oftest er over en øl på den lokale bænk at relationerne bliver dannet. Det kan være svært at bryde ud af dagligdagens rutiner og gå andre veje. Derfor vil vores pædagogiske arbejde bygge på at skabe nye fællesskaber og relationer de hjemløse imellem. Dette vil vi gerne skabe i øjenhøjde og møde de hjemløse hvor de kan være med og har deres interesser. Vi erfarede under vores feltarbejde at flere hjemløse har hund. 

På baggrund af Aarhus universitets forskning i kæledyr, viser det at kæledyr skaber større livskvalitet og mindsker stress og angst blandt mennesker, Kæledyrets tilstedeværelse skaber ro og tryghed. (Aarhus universitet 2021) Derfor håber vi at kunne opfordre til at de hjemløse anskaffer sig hunde eller mødes og kæler med hinandens hunde. 

Grundet manglende herberg hvor man må have hund, tænker vi det også kan være svært for de hjemløse at finde samvær for deres hunde. Vi vil derfor lave hundetræning/hundetræf for de hjemløse både dem med og uden hund er velkommen. For at skabe nye fællesskaber og give dem nye måder at opleve socialt samvær på. 

Info vedrørende hundevenner fra gaden: 

Til hundetræf vil der være en professionel hundetræner, du kan stille spørgsmål og få hjælp til at træne din hund.

Derudover vil der engang imellem være en dyrlæge til stede der kan tilse din hund. 

Imens hundene leger vil der blive serveret kaffe og kage til ejer samt lækre godbidder til de firbenede venner. 

 

Gruppe 5 : Ditte Waaddegaard, Caroline Rambow, Anja Söderström og Nanna Nielsen.
puce19-ki02