Vi er 5 pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole, som i forbindelse med valgfaget ”Social innovation og entreprenørskab” blev tildelt en partner, som vi i samarbejde med, skulle gennemføre et socialinnovativt projekt.

Settlementet
I Settlementet tror de på det enkelte menneske og de stærke fællesskaber.
I kraft af mere end 100 års erfaring er deres vision at styrke socialt udsatte hver eneste dag.”
Settlementet på Vesterbro er en organisation som i alt kan tælle over 100 frivillige i, omtrent 50 ansatte og mere end 1000 borgere, som får årligt hjælp i Settlementets forskellige afdelinger.
Settlementets mål er at styrke en bæredygtig udvikling, med fokus på en miljømæssig og social bundlinje. Butikkerne i Saxogade er primært baseret på frivillig arbejdskraft og alle butikkerne har løbende borgere i forløb og beskæftiger folk på skånevilkår.
De arbejder med at hjælpe socialt udsatte ind i deres lokalsamfund og med at finde en plads i samfundet, hvor de kan trives.

Cafe Sonja
En af butikkerne i gaden er Cafe Sonja, som er vores primære partner. Cafe Sonja er opkaldt efter ”Sonja fra Saxogade” og samarbejder med Beskæftigelsen om at få socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet.
Café Sonja arbejder med et princip om bæredygtighed og bl.a. ved at vælge økologiske råvarer. ”Caféen skaber rummelige arbejdspladser for Settlementet til mennesker, der ikke har været på arbejdsmarkedet længe. Ansatte og frivillige i caféen er væsentlige for, at Café Sonja er den solide og varme ramme, som giver mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Café Sonja er mad med mening og god smag for en god sag.”

Idéen til projektet startede med gadefest. Vi ønskede at samle folk om musik og inkludere alle butikkerne i Saxogade om arrangementet. Covid-19 havde dog nogle begrænsninger ift. afvikling af projektet, så vi satte os i tænkeboks med vores partner, Sasja, frivilligkoordinator på Café Sonja.
Sasja udtrykte et ønske om en gadevandring. Hun ønskede at få en kundebase for aftenåbningerne på Café Sonja, og at de mennesker der kom til caféen, havde en forståelse af den socialøkonomiske handelsgade. Dette inspirerede os til at indsamle fortællinger til denne gadevandring. Vi ville gerne indsamle personlige fortællinger med tilknytning til Settlementet, fremfor information om Settlementet, som allerede er dokumenteret i mange sammenhænge, bl.a. på deres hjemmeside.

Visionen
Da vi gik i gang med projektet, var førsteprioriteten at fokusere på fortællingerne. Vi ønskede at producere et kvalitetsprodukt i samarbejde med frivillige, virksomhedspraktikanter og ansatte i Settlementet.
Under temaet fortællinger, har vores fokus været indover begrebet ”mening”. Mennesket er meningssøgende og fortolkende. Amerikanske psykolog Jerome bruner, pointerer at tænkning og skabelse af mening, konstant skabes i samspil med andre. Dette har været grundlaget for vores vision om at øge kendskabet til Settlementet og de mennesker der er involveret i organisationen.
Denne vision har gået rigtig fint i tråd med Settlementets forstanders vision for Settlementets fremtidige projekter. Hun udtalte at historier er med til at definere os, og at vi kun herigennem får forståelse for hinanden og kan bekæmpe stigma og social ulighed. Hun arbejder for at give socialt udsatte en stemme, og lige netop dét at give dem stemmer, kan være med til at rykke den verden vi lever i. Noget som Settlementet har kæmpet for i over 100 år.

 

Produktet
Da vi vurderede at gadevandringen ikke kunne blive en realitet, på grund af tid og covid-19 restriktioner, ændrede vi produktet af projektet, til en samling af fortællinger. Disse kom til udtryk igennem en ”gæstebog”.
Gæstebogen indeholder personlige fortællinger, som tager udgangspunkt i deres aktiviteter i Settlementet. Det er historier fra frivillige, tidligere brugere af Settlementets tilbud, tidligere forstander og nuværende forstander.
Gæstebogen har til formål at danne den fortællende ramme, for de mennesker der er med til at skabe Settlementet. At indbyde nysgerrige gæster i Café Sonja til at fordybe sig i fortællingerne, samt inspirere gæster, eller andre involverede i Settlementet, til at dele deres egne historier.
Gæstebogen er en bog med en introduktion, efterfulgt af fortællinger og en masse blanke sider.
Den er placeret i caféen sammen med skriveredskaber i håbet om at lokke folk til at skrive og dekorere bogens blanke sider. Den er placeret i caféens bogreol.
puce18-se02
puce18-se02