Fortællinger kommer til live

Udarbejdet af: Camilla Møller Fritz & Julie Kunstek

 

Vi har på valgmodulet Kreative udtryksformer – skabende leg, fællesskab og æstetik, fået kendskab til forskellige æstetiske udtryksformer. Heriblandt dukketeater og tegning.

Præsentation af aktivitet:

Dag 1:

Vi læste bogen ”Fødselsdagsfest, Alfons Åberg” højt for børnene. Efterfølgende skulle børnene vha. nye indtryk som bogen gav dem, udtrykke sig æstetisk gennem tegning og lave deres egne dukker. Børnene måtte ud fra egen fantasi selv bestemme hvad deres dukker skulle forstille. Der blev bl.a. lavet trolde, huse og mennesker.Som afslutning præsenterede vi børnene for hvad vi skulle lave næste gang.

Dag 2:
Her skulle børnene lave dukketeater med de dukker, børnene lavede den foregående dag. Hertil filmede vi deres dukketeater. Børnene blev delt i to grupper, hvor de heraf fik lavet to forskellige film.
Da børnene kom ind i rummet, bad vi dem tage en pude at sætte sig på. I denne lille rundkreds genopfriskede børnene hvilke dukker de havde lavet. Efterfølgende skulle børnene digte en historie ud fra hvilke dukker de havde lavet, med hjælp fra os. Dukketeateret filmede vi i Imovie, hvor der er mulighed for at pause og klippe ind i mellem optagelserne.

En af børnene grupperne valgte at lave et teaterstykke om en fødselsdag og den anden gruppe valgte at lave et stykke om en tur i skoven.

Til sidste valgte vi at udstille børnenes dukker, så deres forældre også kunne se dem.

Anvendte teknikker:

Tegning: Vi har benyttet groft gråt papir, for at skabe et andet udtryk end det børnene er vant til, samt farveblyanter.

Tegning giver mulighed for at udtrykke sig æstetisk og for at udvikle kreativitet gennem fantasi.

Dukketeater: Vi har anvendt dukketeater for at skabe liv i de tegnede dukker. Dette giver mulighed for at “skjule” sig bag en dukke, som giver anledning til at åbne sig mere og prøve at være en “anden”.

Imovie:

Vi har valgt, at bruge app’en Imovie til at filme børnenes teater, da man i denne app har mulighed for at pause optagelserne og klippe filmen sammen, som man synes den skal være.

Didaktiske overvejelser og evaluering:

 

Vi har fået inspiration fra Malcolm Ross ”opfattelse af didaktikken i den skabende proces” (Austring & Sørensen, 2006, s. 149) og via denne model ville vi følge børnenes spor, ved hjælp af deres udtryk.

vi havde med indtryk fra bogen som vi læste for børnene, udtrykt os ved at tegne nogle dukker og taget disse med til børnene. dette skabte nye indtryk for børnene, som udtrykte sig æstetisk gennem tegning, efterfølgende fik vi nogle indtryk til at udarbejde og filme et dukketeater som endnu engang skabte nye udtryk. og sådan kan man forklare Ross’ model som en hermeneutisk cirkel, hvor der hele tiden skabes nye indtryk gennem udtryk. (Austring & Sørensen, 2006, s. 149)[1]

Vi improviserer, da teaterstykkerne ikke kom til at handle om Alfons Åberg. Det var vigtigt for os, at børnene havde mulighed for at udtrykke sig æstetisk og have medbestemmelse i aktiviteten. At improvisere betyder med Kieth Johnstones formulering at sige ja til hinandens tilbud, dette giver mulighed for at skabe en scene til det improviserede teater. (Sørensen, 2016, s. 7)[2]

Didaktiske forudsætninger og mål for aktiviteten:

Målet med aktiviteten, har været at skabe en fællesskabsfølelse   i børnegruppen, gennem æstetiske udtryksformer, hvor børnene har skulle gribe hinandens ideer og på den måde skabe et dukketeater sammen.

Vi har sat nogle benspænd for børnene, så som at det var temaerne fødselsdag og Alfons Åberg. Dette har vi gjort, da det kan blive for uoverskueligt hvis rammerne er for løse, men samtidig har vi ikke skulle sætte for mange benspænd, da dette kan deaktivere udviklingen af kreativitet og fantasi. (Sieling, 2013)[3]

 

Forberedelse og tilrettelæggelse:

Vi fandt en bog på forhånd og læst den grundigt, så vi selv kendte handlingen og har selv brugt app’en Imovie og sat os ind i hvordan den kan bruges.

Vi havde fundet papir, farveblyanter og sakse frem, så det var klar da disse materialer skulle bruges.

 

Vurdering/refleksioner over gennemføring:

Vi har i forbindelse med aktiviteten gjort os nogle refleksioner over, hvordan vi synes gennemføringen forløb. Vi har bl.a. reflekteret over, at man med fordel kunne dele børnene op i to grupper fra start og ikke først på dag to.

På dag to, valgte vi at bruge puder som børnene skulle sidde på for, at skabe ro og rammer for at alle havde en chance for at kunne se f.eks. billederne i bogen.

Teater scenen, valgte vi at opsætte med både sort underlag og baggrund, da vi ville gøre dukkerne og børnene til centrum i teaterstykkerne og dette fandt vi ud af fungerede godt

Litteratur:

[1] Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og uddannelsestænkning. I B. D. Austring, & M. Sørensen, Æstetik og læring (s. 138-169). København: Hans Reitzel.

[2] Sørensen, M. G. (2016). En introduktion til improviseret teater. EMU – danmarks Læringsportal , s. 1-8.

[3] Sieling, V. J. (2013). Kreativitetens Psykologi. Vera , s. 10-15.

 
pucf17-ku03s