Gruppe 4 – puce17-ki01

Bafrin Golbahari – paed175970

Amal – Sacdiyamal Mohamed – paed175409

Christine Greve Sørensen – paed175226

Aisha Thorsen – 175427

Københavns Professionshøjskole – Pædagoguddannelsen   

VK – Kulturmøde og interkulturalitet

 

Kultur og Interkulturalitet
Organisationskultur

På vores VK-forløb:  ”kultur og interkulturalitet”, har vi valgt at beskæftige os med organisationskultur. Vores interessefelt har været at undersøge kulturen mellem det pædagogiske personale i Idrætsprojektet (IP). 

IP er et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning, som bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne. (idraetsprojektet.kk.dk/, 2019)

Gennem vores feltarbejde hos IP har vi lavet deltagerobservation og interviews med nogle medarbejder fra IP. Vi har desuden deltaget i to workshops for medarbejderne, afholdt af lederen ved IP. Disse workshops har inspireret os til at arbejde med forumspil på seminardagen.

 

Forumspil som pædagogisk metode
Gennem forumspil kan man bearbejde forskellige dilemmaer fra den pædagogiske praksis. Man får lejlighed for at reflektere og afsøge nye løsninger i den specifikke problemstilling rollespillet tager udgangspunkt i. Metoden skal inspirere til, at vi som pædagoger kan genoprette vores integritet og påvirke eller finde frem til nye muligheder at se og gøre tingene på.

Da vi har beskæftiget os med kulturmøder og interkulturalitet vil temaet for dagens workshop tage udgangspunkt i et kulturmøde. 

Forumspillet kan benyttes som metode til at analysere modsætninger og skal hjælpe os til:

  • at forvandle tilskueren fra passiv krop til aktiv medspiller
  • at gribe mennesket mulighed for at træne sig til virkeligheden
  • at bryde indre og ydre undertrykkelse ( Byréus, 2005 s.10 ).

 

Aktivitetsbeskrivelse:
Aktiviteten er en form for rollespil der tager udgangspunkt i en episode/case, hvor der udspiller sig et dilemma. Som, ‘publikum’ bidrager man ved at være med til at finde en løsning på problemet. 

 

Mål:
Vores mål med forumteater er at få de medvirkende til at reflektere over hvordan vi kan håndtere kulturmøder. Spillet er et redskab til at bryde apati og modløshed – det giver munterhed og glæde, selvom man “leger med problemer”.

 

Læringsforudsætninger:
Alle har en forudsætning for at deltage i forumspil. Dog anbefales det at man er min. 7 år, da det kræver en større bevidsthed for at kunne sætte sig ind i casen og afbryde men nye bud.

 

Læreproces:
Deltagernes motivation og lyst vil blive øget gennem spillet. Man opdager måske at flere kollegaere står med samme problem og at man gennem spillet kan ændre forhold og kulturer på arbejdspladsen. Man deler og viser kun de ting man har lyst til.
Det kan lærer os som kommende pædagoger at, skabe positive ændringer i og med forumspillet oftest har et ønske om ændring.

 

Rammefaktorer:
Aktiviteten kan foregå overalt både indendørs og på et udendørs areal. Det kræver blot at man kan høre hvad hinanden siger. 

 

Vurdering/Evaluering:
Det er vigtigt at dem der har styringen griber ind, hvis spillet går i stå. De skal være observerende undervejs og lægger mærke til deltagernes reaktion. Herudover kan man justere spillet alt efter deltagernes kompetencer. Desuden er det vigtigt at have fokus på, om det pædagogiske mål er opnået.

 

Litteraturliste: 

  • Idrætsprojektet, 2019.  Lokaliseret d. 29 okt. 2019 på hjemmesiden: https://idraetsprojektet.kk.dk/
  • Byreus, K. (2005). Du har hovedrollen i dit eget liv – om et forumspil som pædagogisk metode til frigørelse og forandring. Rødekro: Forlaget Drama

puce17-ki01