Hvad er forumteater?

Forumteater er en teaterform som består af nogle skuespillere og en joker. Her spilles en kort scene oftest med en problematik eller dele af problematikker som kan udspille sig i det rigtige liv. Situationen kan overdrives lidt for at få problematikken til at stå klart. Scenen bliver spillet indtil klimaks, og efter scenen er spillet tager jokeren over, og her bliver publikum inddraget. Jokeren stiller publikum spørgsmål til hvordan de ville reagere i situationen, og hvilke løsningsforslag de evt. måtte have til problematikken. Herefter er det muligt for publikum at udskifte en af skuespillerne med sig selv, for at indtage rollen og spille scenen igen med det nye løsningsforslag.

Hvorfor forumteater?

Vi har valgt at gøre brug af forumteater fordi det er med til at fremme individets mentaliserings evne på den måde, at man lærer at forstå sin egen og andres adfærd. Derudover lærer man også om generelle mentale tilstande som følelser, tanker og behov ved at interagere med andre. Samtidig er forumteater med til at udvikle målgruppens konflikthåndteringsevne, da man kan bidrage med løsningsforslag til en problematik, samtidig med at man kan opleve konflikten på forskellige måder. Forumteater giver derudover anledning til at få skabt et trygt miljø, hvor der er respekt for hinandens følelser og holdninger.

Rammeforudsætninger for forumteater

Hvis man ønsker at forumteater skal kunne lade sige gøre, er det vigtigt at man i fællesskab får skabt et trygt rum, hvor der er plads til forskelligheder, fejl, at være tosset og at man kan bidrage med sine ideer. Vi skaber et trygt rum ved hjælp af et fælles tredje, ved hjælp af dramatiske lege som er med til at skabe relationer.

Tiltag
Vi deltager aktivt i forumteatret sammen med dem, og baner vej for et godt resultat. Vi vil være synlige og skabe et rum, hvor vi viser at vi er sammen om det og skaber en tryg ramme, hvor de kan bidrage og samarbejde omkring løsningsforslag til problematikken der gemmer sig i forumteatret.
Vi vil skabe plads til at, deres bidrag kan blive anerkendt af de andre deltagere, og at de tør stille sig op og spille scenen med deres løsningsforslag.

Alexandra, Mariam, Paula og Sule

Litteratur

Wagner,M. (2011) Forumteater – hvordan kan det bruges? (PDF)

 

Det Kriminalpæventive Råd i samabejde med Center for Konfliktløsning, ”Grib konflikten –om konstrktiv konflikthåndtering i skolen”. 2. Udgave maj 2004

 

Center for mentalisering http://www.centerformentalisering.dk/mentalisering/
CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D