Ditte Plesner Petersen (102151637), Khushbu Safi (102151683), Laura Salskov (102154752), Syed Shah (102154726) og Ingibjörg Thora Helgadóttir (102152519)

Undersøgelser viser, at flere og flere børn oplever at blive diskrimineret – diskriminationen er i vækst. Derfor finder vi det vigtigt at sætte tidligt ind, for at forebygge kategorisering og diskrimination. (Jensen, 2014) Med udgangspunkt i undersøgelser og kompetencemålet har vi fået inspiration til vores projekt.

Projektet tænkes som et projekt til en børnehave, børnene skiftes til at få kamera med hjem, og så skal de tage nogle billeder, som fortæller noget om dem selv og deres familie. Dagen efter holdes der samling på stuen, hvor barnet, som har haft kameraret med hjem skal fortælle om billederne der er blevet taget. På den måde for de fortalt noget om dem selv og deres familie. De lærer samtidig om at folk er forskellige, har forskellige hjem, spiser forskelligt mad mm., men de kan stadig have ting til fælles. Projektet skal ende ud med, at børnene i samarbejde med pædagogerne får lavet et portræt over dem selv, som kan hænge på stuen. Slutteligt vil alle børn på stuen have en portræt over dem selv hængende på stuen.

Projektet er tiltænkt børnehavebørn, aldersgruppen er derfor børn i alderen 3-5 år. Deres sprog er i denne alder så udviklet, at de kan fortælle og samtale, samtidig har de udviklet en forståelse for deres omverden. Børn i denne alder er meget åbne og nysgerrige overfor hinanden.

Gennem projektet vil børnenes kulturelle identitet (Jensen, 2014) blive styrket og de skal søge relationer på tværs af forskellige kulturer. Skabe nye relationer og fællesskaber. At få børnene til at interessere sig og være nysgerrige på hinanden. Forståelse for hinandens kulturelle forskelligheder. Afmystificere forskelligheder. Der er fokus på narrative fortællinger (Ritchie, 2012) – børnene fortæller om deres billeder og interesser, hvad de er gode til. Alle børn oplever at blive hørt og anerkendt.

Derigennem vil deres sprog også blive udviklet, da børnene lærer at sætte ord på deres billeder. Alle børn får lige mulighed for, at komme i fokus og fortælle om sig selv og deres billeder. Gøre forskellighed til noget helt normalt.

 

Litteratur

Jensen, Iben (2013) Kulturel identitet kapitel, kap. 9 I: Grundbog i Kulturforståelse (2013), 2. udgave, Samfundslitteratur

Ritchie, Tom (2012) Det narrative blik – om selvfortællinger og pædagogiske praksis, kap 1 i: Narrativ teori i pædagogers praksis. Billesøe og Baltzer.

 

Udpluk af billeder


CPE15o-KI13
CPE15o-KI13
CPE15o-KI13
CPE15o-KI13