En trist have til en oase af skønhed

Vi er en gruppe pædagogstuderende på kurset ”social innovation og entreprenørskab”, der har fokus på at skabe social værdi for den brugergruppe vi har været involveret med under dette forløb. Vores projekt tager udgangspunkt i et haveprojekt, hvor vi gerne vil skabe et inkluderende og bæredygtigt projekt for gæsterne af det værested som vi har haft som partner, og været ude ved i 5 uger. Værestedet, er et sted hvor sårbare mennesker, primært med flygtninge og indvandrerbaggrund, kan komme og være en del af et fællesskab og få samvær. Det er også et sted hvor de kan komme og få varmt mad og deltage i aktiviteter med de andre gæster, og i det hele taget føle sig i trygge rammer.

Mål og rammer
Målet med projektet er at skabe en aktivitet for gæsterne, hvor både mænd og kvinder kan deltage i klargøring af værestedets forhave. Projektet har også til formål at skabe muligheder for samarbejde og deltagelse i samfundet, samt at øge bevidstheden om bæredygtighed ved at opretholde haven og fortsætte projektet hvert år. Målgruppen er værestedets gæster, som er fra 18+, og de gæster der har lyst kan være med til at deltage. Projektet vil gavne både gæsterne og værestedet, da det vil forbedre udseendet af deres forhave og gøre det mere indbydende. Målet er også at skaffe en samarbejdspartner, som kan donere blomster og urter til projektet. Vi fik derfor indgået en aftale med en blomsterforhandler, som donerede en stor del blomster og urter til projektets formål.

Indhold
Vores vision for dette haveprojekt er at skabe en inkluderende og bæredygtig have, som vil have en positiv og varig virkning på både samfundet og miljøet. Vi ønsker at inddrage værestedets gæster i projektet og skabe en bæredygtig aktivitet ved at istandsætte haven og plante blomster og urter. Det kendte møder det ukendte. En del af gæsterne fra værestedet har i forvejen kendskab og erfaring med istandsættelse og plantning af blomster og urter. Projektet vil kræve vedligeholdelse i flere måneder frem, men det vil også kunne genoprettes hvert år, og dermed have potentiale til at fortsætte efter vores involvering. Det eneste krav er et engageret hold af deltagere, som vil arbejde sammen om at opnå vores fælles vision. Dette vil samtidig også give deltagerne en følelse af ansvar og ejerskab over projektet.

Faglige og didaktiske overvejelser
De faglige overvejelser vi har for dette projekt, er hvordan vi kan skabe en meningsfuld aktivitet for målgruppen, som samtidig kan være bæredygtigt og skabe langvarige fordele for målgruppen. Vi har også gjort os overvejelser i forhold til at det projekt vi skaber, skal være tilpasset målgruppens behov og interesser, og samtidig have relevans for dette VK-forløb. De didaktiske overvejelser vi har gjort os er at skabe en læringsproces for os selv og for målgruppen gennem dette projekt, og hvordan vi kan sikre, at vi lærer af vores erfaringer og anvender vores faglige viden og metoder på en meningsfuld måde. Andre overvejelser vi har gjort os er også hvordan vi gennem en pædagogisk tilgang kan skabe motivation og engagement hos målgruppen og samtidig give dem muligheden for at udvikle deres egne kompetencer og ressourcer. 

Vi håber, at dette projekt kan inspirere andre til at tænke i bæredygtige projekter og skabe mere inkluderende fællesskaber. 

Af: Ceylan, Hadil, Salma, Jasmine og Nada.

pucf21-se02
pucf21-se02
pucf21-se02
pucf21-se02
pucf21-se02
pucf21-se02