Målet er at skabe et indtryk som bliver til et udtryk. Hvor sanserne påvirker indtrykket. På den måde ville det være ens egne indtryk der bliver til en individuel proces. Det den ene kan se som noget godt, kan en anden opleve på en helt anderledes måde, dette skaber et individuelt æstetisk udtryk via egen collage. På den måde bliver vi klogere på hvor meget lyde kan påvirke ens æstetiske læringsproces og udtryk. Målet er også at vise, at man med hjælp af det nonverbale sprog kan stimulere det verbale sprog, som kan være med til at skabe et rum hvor man kan skabe samspil, sanselige og kropslige oplevelser, hvor den æstetiske læreproces kan understøtte det verbale sprog og det sociale fællesskab.

Vi har tilpasset aktiviteten med lyd som hovedsageligt henvender sig til andre medstuderende, men kan justeres til andre aldersgrupper via temaer, tidsjustering og andre lyde. Aktiviteten kan laves med større og mindre grupper, da det er en individuel proces, hvor man til slut har en fælles sammenligning, evaluering og opsamling. Derfor er det vigtigt at der er plads til at alle kan sidde med sit eget, da man får udleveret et papir og skal benytte materialer.

Alle sidder med et stykke papir og der vil være forskellige materialer på bordet. Så bliver der sat noget lyd på højtaleren  i ca. et 1 minut efterfulgt af 2 minutter uden lyd. Imens eller efter lyden vælges et materiale man vil benytte sig af. Samme proces gentager sig nu med en anden lyd og materiale, men på samme papir. Meningen er at hver fase har hver sin lyd og hvert sit materiale, men bliver til et samlet æstetisk udtryk tilslut. Herefter deler vi os op i mindre grupper, hvor man snakker om hvad man har lavet og måske hvorfor eller hvordan lyden påvirkede processen.

Grunden til at vi har valgt denne her aktivitet er bla vores viden fra den empiriske læringsmåde som er meget sanselig. Hvor der undersøges måder at anvende materialer på ved hjælp af sanserne og indtryk, dette er med til at  skabe en masse erfaringer for barnet. Dette giver så en del inspiration til barnet, som barnet kan gøre brug af fremover. Derfor er det vigtigt for os at lægge en masse materialer frem så der er mange muligheder, som barnet kan undersøge og afprøve mere koncentreret og målrettet, da man vælger et materiale af gangen som man bruger til collagen.

Den æstetiske læringsmåde supplere så den empiriske læremåde og aktiviteten ved at deltagerne er i deres egen fortolkningsproces af de sanseindtryk de får gennem lyden og materialerne. Gennem den æstetiske læringsmåde håber vi at deltagerne kan formidle indtryk til udtryk. I processen er der også flere individuelle valg man skal træffe i forhold til valg af materialer. Dette påvirkes nok af de lyde der bliver afspillet, som forhåbentlig sætter gang i noget skaber et udtryk.

 

Malcomeross model

Impuls: Lille oplæg til at starte med, materialer på bordet og eksempler på færdige collager. Lydfilen skaber en impuls som har betydning for skabelsen af deres collager.

Sanser: Den ene sans der er i fokus er høresansen, da lyden der bliver spillet kommer til at påvirke deres humør eller følelse, som så påvirker deres æstetiske proces og udtryk. Den anden sans der er i fokus er følesansen, da der er mange forskellige materialer at arbejde med som alle har forskellige strukturer.

Medie: Vi har forhåbning om æstetisk kommunikation gennem collagen og at der skabes sociale muligheder gennem det æstetiske udtryk, samt de genkendelige lyde der er benyttets.

Fantasi: Fantasien er et nødvendigt element i enhver skabende proces, da det er i fantasien, ideerne til den skabende proces opstår. Vi skaber et indtryk gennem lyden, som er op til den individuelle at forme til sit eget æstetiske udtryk gennem fantasien og evt. egne oplevelser.

Håndværk: Alle får et ens stykke A3 papir og gennem alle lag har de limpistol, limstift, og saks til rådighed. Til hvert lag af collagen skal de vælge et enkelt materiale fra bordet. De materialer består af: Blyanter, kul, glimmer, avispapir, vatpinde, vat, stof, pasta, popcorn, sand, blade, osv.

Leg: Dette kan skabe en videre proces hos modtageren alt afhængigt af hvilken lyd der benyttes, til videre leg og inspiration.

Gruppe: Mille, Malle og Amina
pucf20-ku08