Fra Jord til Bord (dragefrugt, Papaya, klementiner, vindruer)

Vores målgruppe er 3 -6. Vi vil udføre aktiviteten med 4 børn.
Mange små børn er ikke klar over, at planter vokser på jorden eller på træer, fordi vi i dagens samfund får disse produkter enten fra markedet eller fra supermarked. Af denne grund vil det at indtage en plante, der skal dyrkes på bordet, være en aktivitet, der vil give en utrolig oplevelse i forbrugerbevidsthed.

Aktiviteten for at involvere børn i bæredygtig udvikling, som nu er et vigtigt fokus i samfundet. Formålet med aktiviteten er at give børn et bæredygtigt syn på naturen, tænke over, hvordan vi beskytter naturen og give børn sanseoplevelser i naturen. Når vi planter sammen med børnene, har vi mulighed for rent faktisk at vise, hvordan grøntsager og frugter dyrkes.

Vi vælger ved denne aktivitet desuden at benytte os af SMITTE-modellen i planlægningen og evalueringen af aktiviteten. Smitte modellen er en dynamisk model, dvs. man kan springe frem og tilbage mellem deres seks punkter. Derudover kan man justere dem i løbet af forløbet, da punkterne hænger sammen. Det skal dog også bemærkes, at der ikke er noget hierarki mellem punkter eller et bestemt udgangspunkt man starter ved. Denne model er essentiel for planlægning af aktiviteter i pædagogisk praksis, da den relaterer sig til at bruge en didaktisk model til at kunne målrette og kvalificere sit arbejde (Thore Gravesen, 2016, s.145-146). Under vores evaluering vil vi gerne fokuserer på hvad vi kunne justere ved, for at kunne gøre det bedre næste gang, vi skulle lave aktiviteten.

Som værktøj til at arbejde med science i vores aktivitet, har vi brugt Birgitte Damgaards didaktiske model for at evaluere og understøtte vores forløb og aktiviteter løbende.

Observationsfasen – 1. Aktivitet: Udforskning af grøntsager. Vi vil plante i plastik kopper med børn, hvorefter der bliver lagt forskellige grøntsager ned.
Beslutningsfasen – 2. aktivitet: Vi spørger til hvad børnene selv ved omkring grøntsager. Børnene dyrker deres egen selvvalgte grøntsager/ frugt.
Den empiriske fas/undersøgelsesfase – 3. aktivitet: I vores aktivitet udforsker og undersøger vi forskellige grøntsager med hensyn til deres form, farve, smag og størrelse.
Den narrative fase – 4. aktivitet: Vi sætter ord på vores projekt med billeder. Vi vil vande vores planter sammen med børnene for at se, hvordan vores planter vokser.
Den æstetiske fase – 5. aktivitet: Vi vil læse en bog, der viser, hvordan man dyrker en plante og vise billeder af planterne
Delingsfasen – 6. Aktivitet: Vi klargøring af udstilling, vi viser forældrene hvad børnene har dyrket og hvad vi har arbejdet med.

Litteraturliste
D. T. Gravesen, (2016), Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed, København K: Hans Reitzels Forlag.
Damgaard, B & Bollingsbergs, K, (n.d.). Didaktisk model – Science i Børnehøjde. Lokaliseret på 11. maj 2021 http://scienceibørnehøjde.dk/didaktisk-sciencemode
Gruppe 2
Dilek Demir
Ajten

puce20-nu02