Idrætsprojektet I Københavns kommune, har arbejdet med socialt udsatte børn, unge og familier, i 10 år. Projektet er brobyggende mellem skole, uddannelse og foreningsliv. Brugerne af projektet bliver visiteret til et forløb af kommunen, som her efter køber ydelsen af idrætsprojektet. Arbejdet udføres af ansatte, deltidsansatte og frivillige. Formålet er at rykke brugerne så, de kan deltage på lige fod i fællesskaber som andre, øge livskvaliteten hos den enkelte samt skabe forandring, læring og socialmobilitet.

Men, hvad er det så at idrætsprojektet kan?

Projektet har i løbet af årene udviklet sig til flere målgrupper og flere slags aktiviteter. Dette gør at projektet favner alt fra kriminelt truet unge, ensomme, familier med lidt eller intet netværk, mennesker i jobprøvning mm. Projektet samarbejder ligeledes med lokalsamfundets skoler og foreningsliv.

Projektet har opbygget så stort et netværk at de kan tilbyde næsten en hver form for aktivitet som brugeren vil lave. Dog tænkes der meget i at alle aktiviteter mm. Skal kunne udføres og fortsætte efter et forløb hos idrætsprojektet, sådan så en bruger fx ikke kommer i gang med et fritidsliv, som forældrene ikke har mulighed for at betale for efterfølgende.

Mange af brugerne bliver selv frivillige i projektet efter et forløb og nogle også uddannet mentorer hos projektets eget akademi.  På denne måde kan projektet køre videre og samtidig får brugerne mulighed for socialmobilitet og rykke sig ud af en udsat position i samfundet og blive den der pludselig har noget at tilbyde andre i udsatte situationer.

Hvordan har vi arbejdet med projektet? Vi har gennem forløbet lavet feltarbejde i form af interview med Christoffer Hansen, som er manden bag projektet samt deltaget i aktiviteter afholdt af idrætsprojektet. Vi har i kraft af at projektet allerede eksisterer, ikke selv skulle ”finde på et projekt”, men har i stedet søgt at finde opskriften på, hvorfor projektet virker og hvad der skal til for at kunne opstarte et lign. Projekt i en anden kommune. I den forbindelse har vi kigget på idrætsprojektet som en virksomhed og hvad der driver den, samt deres pædagogiske metoder og principper. Grundlæggende arbejder projektet meget med narrativ selvfortælling, det fælles tredje, inklusion, empowerment og bridging, bonding og linking.

Til seminariedagen vil vi lave en god modtagelse og tage godt imod jer, holde et oplæg om projektet, samt fremvise en video fra idrætsprojektet.

 

Skrevet af:

Michella Tromborg ID: 102143639

Rie Lilani Bøgholm Porsmose Paget ID: 102143637

Kristian Dandanell Gildsig ID: 102151668

 
CPE15o-SE12