Fra liv til liv – Modul I – Seminardag

 

Vi har i dette modul arbejdet med en ekstern samarbejdspartner, i form at et botilbud for bruger med alkohol demens.

Brugergruppens alder spænder fra 53 – 84 år, alle har diagnosen alkohol demens. På bostedet, har de en stor gruppe på 40 personer. Nogle af disse beboer har isoleret sig på egne værelser og deltager ikke i fællesskabet. Bostedet har udtrykt et ønske om at få inkluderet disse beboer i et fælleskab. Dette lægger til grund for vores planlagte aktivitet. Målet med aktiviteten er derfor at få inkluderet de isolerede beboere i sociale aktiviteter.

Vi har etablere et projekt med to af husets beboer som vi kalder fra liv til liv. Vi har forsøgt at skabe et rum på beboernes værelser hvor vi har etablerer et grønt område, her har beboerne plantet 3 forskellige krydderurter. For at give beboerne en ansvarsfølelse samt en følelse af medbestemmelse er beboerne blevet inddraget i beslutningsprocessen for eksempel med hensyn til valg af krydderurter de ønsker at plante.

Plantningen af krydderurterne har foregået i beboernes væksthus i fælleskab. Under plantningen valgte beboerne skiftevis hvilken musik de ønskede at høre. Dette var med til at skabe samtaleemne om deres livhistorier. Vi håber at projektet vil give beboerne følelse af at skulle tage sig af noget i stedet for at det altid er nogen som tager sig af dem. Vigtigheden i dette projekt har været at skabe et socialt element i beboernes hverdag, hvor de føler sig set og hørt samt at skabe et fælles samtaleemne mellem os og beboerne.

Vi håber at dette kan udvikle sig til at beboeren hver især vil bidrage til huset faste fælles måltider, samt at det vil give dem et mål og en funktion i hverdagen.

Som projektets afslutning vil vi holde en påskefrokost, med de to beboer, her vil deres bidrag være de krydderurter de har plantet i samarbejde med os. Dette ønsker vi at gøre for at skabe en afslutning på processen samt at se udbyttet af deres arbejde.

Vi ønsker på længere sigt at udvide projekt, til et grønt areal på fællesterrassen.

Vi vil nå målet ved gentagende gange at besøge beboerne og følge op på projektet, samt imødekomme beboerne med en positiv og motiverende tilgang.

 

Gruppe 2 – Esben, Andreas, Christine og Maj – Hold CPF16o-KK11

 

Litteratur:

Husen, Michael – Det fælles tredje – om fællesskab og værdier i det pædagogiske arbejde

 

Rohde, L., & Boelsmand, J. (2016). FIRE-design. I L. Rohde, & J. Boelsmand, Innovative Studerende – arbejdsbog til professionsuddannelserne (s. 14-31). København: Akademisk Forlag.

 

Sehested Caroline, Hiim og Hippe´s didaktiske relationsmodel

CPF16o-KK11
CPF16o-KK11
CPF16o-KK11
CPF16o-KK11