Vores målgruppe er en 2. klasse hvor eleverne har diagnoserne autisme og ADHD. i klassen er der 10 elever, som er opdelt i en 4- og 6 mands gruppe, da det er det de er vant til fra deres daglige skolegang.
Heraf må deltagerantallet vurderes ud fra den enkelte målgruppe man laver aktiviteten med, både mht. alder, ressourcer/ udfordringer etc.

Målet med aktiviteten er at de skal bruge deres fantasi og lære at give gamle ting nyt liv, og få en forståelse for hvad de forskellige materialer kan bruges til. Børnene skal også lære at samarbejde ud fra et kreativt perspektiv, i og med det skal skabe et fælles hjem til deres individuelle dyr.

Der er ikke som sådan noget krav om specielle fysiske rammer, der skal dog være bordplads til at kunne arbejde og brede sig. Materialet skal være overvejende genbrug/ skrald, men også andet materiale, alt efter hvad man ønsker. Vi kommer til at have et billedkunstlokale og et klasselokale til rådighed, og et depot fyldt med forskellige materialer vi kan benytte os af. Genbrugsmaterialer som for eksempel mælkekartoner, toiletpapir ruller, ledninger etc. som tages med hjemmefra, derudover kommer vi også til at skulle bruge sakse, maling, lim, pap/papir, samt udendørs materialer såsom blade, grene etc.

AKTIVITET
1.Dag – Børnene bliver præsenteret for en masse materialer (Genbrugs ting fra hjemmet, nye ting mm) her får de mulighed for at bruge deres fantasi til at skabe et hvilket som helst dyr de ønsker (Individuelt). Processen sættes i gang. Grundet målgruppens ressourcer/vanskeligheder, skal de opdeles i to mindre grupper – hvilket de vant til. Hver gruppe vil få hjælp af en pædagog og to pædagogstuderende.
2.Dag – Denne dag bliver brugt på at skabe et fælles hjem til de to dyregrupper. Hjemmet skal skabes af forskellige materialer der er til rådighed og som de selv vælger, bl.a. maling, udklip og/eller blade, grene fra deres skolegård.
Igen får de fri mulighed for at bruge deres fantasi til at skabe et hjem de synes dyrene skal bo i. Denne opgave skal dog udføres i fællesskab, stadig i de to mindre grupper.
3. Dag – Den sidste dag ønsker vi at samle de to grupper, hvor de kan få mulighed for, at fortælle de andre om deres dyr og deres fælles hjem. Det er dog målgruppen der bestemmer, om det er en aktivitet der kan lade sig gøre dagen derpå, grundet deres udfordringer og (…)
Vi ønsker at skabe fællesskab og samhørighed, som samler børnene og de tre kreative dage.

Vi har tænkt at når vi skal lave eksamensopgaven, vil vi blandt andet 7-trinsmodellen eller Malcolm Ross “Den skabendes proces” som vores didaktiske model og dermed bygger vores aktivitet ud fra en af disse.

lavet af:
Alberte Elisabeth Magaard: Paed205706
Kamilla Egmose Hansen: Paed205620
Maja Søs Argir: paed205720
Nanna Rosenberg: Paed205772
puce20-ku04v