Vores aktivitet skal udføres i en 2. klasse over 3×2 timer. Klassen er en normal folkeskoleklasse hvoraf der er 3 børn med særlige behov. Vores aktivitet er i skole/fritids specialiseringen, samt social- og special. Vi har valgt denne klasse og aktivitet ud fra vores specialiseringer da vi vil prøve at påpege at der ikke altid er så meget forskel mellem “normale” børn og børn med særlige behov. Ingen børn er ens, uanset om de har diagnose eller ej – dog er der særlige kendetegn ved de bestemte diagnoser, som at de f.eks. kan have svært ved at udtrykke deres indre følelser og fantasi.

Børnene bliver introduceret til aktiviteten, samt hvad genbrug er, og skal herefter samarbejde 2 og 2 om at lave en figur ud af deres valgte genbrugsmateriale. Temaet for figuren er at det skal være en fælles interesse de har.

Som afslutning skal de gå sammen på tværs af grupperne og lave en film i programmet “wewideo” med deres figurer, og fremlægge den for resten af klassen.  

NUZO og didaktiske overvejelser

For at børn skal kunne interessere sig for en aktivitet, er det vigtigt at det giver mening for barnet. Børn med bestemte diagnoser som f.eks. asperger som vi ser i vores institution kan have svært ved at fantasere ligesom de andre børn i klassen. Derfor vil vi sætte børnene sammen på kryds og tværs så de kan lære af hinanden (samarbejde) samtidig med at vi som pædagoger vil støtte og hjælpe dem. Grunden til at vores tema for børnene er “en fælles interesse” er at det er noget alle børnene kan relatere til, uanset diverse problemstillinger.

Via samarbejde håber vi at børnene (specielt de tre med diagnoser) kan komme i flow og bevæge sig ind mod midten i NUZO modellen.  

Aktiviteten har også fokus på inklusion da vi på forhånd har valgt grupperne og alle børnene er med. Ud fra vores tema er børnene tvunget til at snakke med sin makker, selvom det måske ikke er den person de snakker mest med til dagligt, og det sikrer at alle bliver hørt og får deres interesse ud gennem figuren.

Stilladsering

Stilladsering er et didaktisk begreb som handler om at man som lærer stiller høje krav til eleverne, samtidig med at man støtter dem efter deres behov.

Stilladsering er et didaktisk begreb man som igangsætter kan benytte sig af, når man prøver at udvikle de deltagenes færdigheder. Man kan sige at stilladset hverken må være for solidt eller for spinkelt, for at opgaven ikke er for nem eller svær for barnet/brugeren. Deltageren skal derfor udfordres passende med støtte fra igangsætteren, for at nå målet med aktiviteten hensigtsmæssigt.

 

Produceret af Gruppe 7: Michela Schønbech (101164103) & Maj Sonne (101164107)

Hold: CPF16o-KU13V – Kreative udtryksformer – Billede og Værkstedsarbejde

Tegn: 2546
CPF16o-KU13V