Indledning
Vores valgfag ‘Social innovation og entreprenørskab’ har fokus på at man – parallelt med undervisningen – har gang i et projekt, der er inden for samme felt som valgfagets titel.

Vi har lavet en virksomhed, som har fået navnet Freitag. Det er denne virksomhed, som vi vil tale om til seminardagen. 

Freitag
Freitag er en socialøkonomisk virksomhed – en arbejdsplads for unge mellem 15-24 år, som ikke er en del af uddannelsessystemet.  Vi bygger nye legehuse ud fra gamle materialer sammen. Disse bæredygtige legehuse sælges til privatpersoner.

Virksomheden er demokratisk organiseret, hvor beslutninger tages i fællesskab. Gennem Freitag er målet at de unge bliver motiverede til at starte og færdiggøre en uddannelse – virksomheden giver dem mulighed for at lære om arbejdslivet, forventninger og forpligtelser på en arbejdsplads.  

Børnefamilier
Vi har fokus på legehuse – da vi ønsker at give hele familien, både børn og voksne, mulighed for at lege og være sammen i nuet, hvilket er efterhånden blevet en udfordring for mange. Mange er fysisk til stede, men mentalt fraværende, når de er sammen med andre mennesker – heriblandt deres egen familie. 

Det første skridt
Vi starter med at lave et pilotprojekt gennem et partnerskab med Bredegrund Byggelegeplads på Amager. Vi har etableret kontakt til dem gennem feltarbejde og de vil gerne indgå i et samarbejde.
Vi vil starte med at bygge et legehus på byggelegepladsen, så vi kan tilegne os kundskaber og samle erfaring ift. bygge og sikkerhed mv. 

Hvad investeres i virksomheden Freitag?
Vi vælger en bred forståelse af kapital til at forstå hvad der investeres i Freitag.
Pierre Bourdieus kapitalbegreb dækker over tre former for kapital; kulturel, økonomisk og symbolsk kapital.

Kulturel kapital
Vi investerer med vores uddannelsesbaggrund som kommende pædagoger og med vores netværk som social kapital. 

Økonomisk kapital
Vi ønsker vores projekt finansieret via fondsmidler og gennem samarbejde med København kommune og staten. Vi ønsker at sælge vores legehuse og på sigt udvide vores sortiment af produkter og så bliver vi på sigt uafhængige af fondsmidlerne og kan køre virksomheden selv.
Vi vil arbejde for at blive sponsoreret af firmaer, f.eks. Byggefirmaer og biludlejningsfirmaer såsom “Lej et lig” samt få donationer fra både privatpersoner og firmaer. 

Symbolsk kapital
Vi vil tiltrække frivillige – det kan være privatpersoner eller firmaer, som har en CSR profil som passer til vores identitet. 

Pædagogiske tanker
Vi har under forløbet fordybet os i teori fra Niell og hans Summerhill-skole, Bourdieu og hans kapitalbegreb. Derudover er vores organisationen demokratisk opbygget med principper, der stammer fra Freires empowerment, hvor vi ser hinanden som medskabere og medejere af virksomheden.

Benjamin Trudsøe Trock (Social- og specialpædagogik)

Liv Malene Bang Lenes (Skole- og fritidspædagogik)
puce17-se01