Målgruppe:

Vores målgruppe for denne aktivitet er kriminelle unge i alderen 16-25 år, der enten er i risikogruppen for kriminalitet eller allerede har en historie med kriminel adfærd. Disse unge kan komme fra forskellige baggrunde og socioøkonomiske forhold, men de deler alle en fælles udfordring med at navigere i samfundet og undgå kriminalitet.

Vi har valgt at fokusere på denne målgruppe, da vi ser en presserende nødvendighed for at forstå de bagvedliggende årsager til kriminel adfærd blandt unge og arbejde hen imod effektive løsninger. Ved at rette vores opmærksomhed mod denne gruppe håber vi at kunne bidrage til en bedre forståelse af deres udfordringer og behov samt at finde veje til at forebygge kriminalitet og støtte dem i en positiv udvikling.

Valg af aktivitet (Future Workshop):

Vi har valgt at anvende Future Workshop som vores primære aktivitet på grund af dens interaktive og deltagerorienterede karakter. Future Workshop er en metode, der giver deltagerne mulighed for at deltage aktivt i identifikationen af problemer og udviklingen af løsninger. Dette er særligt relevant i vores kontekst, da det giver de kriminelle unge mulighed for at være medskabere af de strategier og tiltag, der skal hjælpe dem med at undgå kriminalitet og opnå en positiv fremtid.

Future Workshop er også velegnet til at skabe et rum for dialog og refleksion blandt deltagerne samt at fremme samarbejde og fællesskab. Dette er vigtige elementer i vores arbejde med at styrke de unges sociale kapital og støtte dem i at opbygge positive relationer og netværk.

Future workshop er delt op i 3 faser:

  1. Kritikfasen: Her analyseres og diskuteres de udfordringer, de unge står overfor, og årsagerne bag deres kriminelle adfærd.
  2. Visionfasen: Deltagerne bliver opfordret til at forestille sig og beskrive deres ønskede fremtid uden kriminalitet. De får mulighed for at drømme stort og identificere deres personlige mål og ambitioner.
  3. Implementeringsfasen: I denne fase udvikles konkrete handlingsplaner og strategier, som skal hjælpe deltagerne med at opnå deres mål og undgå kriminalitet. Der lægges vægt på realistiske skridt og ressourcer, der kan støtte dem på vejen.

Bidrag fra aktiviteten:

Denne aktivitet vil bidrage med en platform for de kriminelle unge til at udtrykke deres perspektiver, behov og ønsker for fremtiden. Ved at inddrage dem aktivt i planlægningsprocessen for deres eget liv håber vi at styrke deres selvtillid, motivation og følelse af kontrol over deres skæbne.

Gennem Future Workshop vil vi også kunne identificere konkrete problemområder og ressourcer i de unges liv samt udvikle konkrete handlingsplaner og interventionsstrategier. Dette vil være afgørende for at skræddersy støtte og ressourcer til den enkelte unge og sikre, at de får den nødvendige hjælp til at undgå kriminalitet og opnå en positiv fremtid.

 

Af: Seki Saeed Maxamed Ran,

Sophie Holst og Yaren Celik
pucf22-ki02