Vores valgfag er natur og udeliv og vi har specialisering inden for dagtilbudsområdet. Vi har valgt at tilrettelægge en aktivitet, hvor de medstuderende skal være i nogle grupper. De skal samarbejde med hinanden og sortere affald i de forskellige kategorier. Hver gruppe skal komme op og sortere det affald, der bliver lagt til de forskellige grupper.

 Følgende affalds kategorier, som er blevet udvalgt er:

  • Mad
  • Papir
  • Pap
  • Plastik
  • Restaffald
  • Metal

Målet med aktiviteten er, at vise at vi har et ansvar overfor miljøet og vi dermed skal være miljøbevidste. Derudover er det et lovkrav, at alle borgere skal sørge for at sortere sit affald. Formålet med lovgivningen er, at vi skal genanvende mere og brænde mindre, hvilket også ses i følgende paragraf: ’’§3 stk 1) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.’’ [Retsinformation.dk, 2019]

Ydermere er vores mål, at finde ud af hvad sker der med affaldet? Hvad får man ud af det? Alt kan ikke genanvendes. Der er noget, der hedder eftersortering på vestforbrænding. Hvad er det for en viden vi skal have? Hvordan kan vi motivere folk til at sortere deres affald korrekt? 

Hvis vi havde udført denne aktivitet med børnehavebørn, vil vi justere sværhedsgraden, så aktiviteten passede til deres udviklingsniveau, hvilket kan medføre til at børnene forstår aktiviteten bedre og dermed kan blive motiveret til at deltage.

Dette går indenfor Mihalyi Csikszentmihalyi teori om flow modellen. Flow modellen går ud på at når pædagoger tilrettelægge aktiviteter, skal de være opmærksomme på sværhedsgraden. Hvis aktivitetsniveauet er for høj, kan det medføre til utilfredshed og dermed mister børn interessen, da de ikke kan følge med. I modsætning til hvis niveauet er for lav, vil det skabe kedsomhed, hvilket betyder at barnet ikke vil fuldføre aktiviteten. Aktiviteten skal balanceres, så niveauet er hverken for høj eller lav. Pædagogen skal formå, at ramme flowzonen, da det vil motivere det enkelte barn til at være deltagende i de planlagte aktiviteter. 

Vi vil gerne undersøge nærmer om hvordan vi kan motivere børn for at sortere affald. Vi mener at pædagoger skal være gode rollemodeller, da børn ser op til deres omsorgspersoner. Dernæst synes vi at det vil give god mening at tilrettelægge små aktiviteter der har fokus på affald. 


Litteraturliste

Hjemmesider:

Tekst:

Edlev, L. (2015) Samfund, teknik og miljøbevidsthed. Natur og miljø i pædagogisk arbejde. Samfundslitteratur. 

Hold: pucf20 – nu02
Gruppe: Farhat, Merve & Seyma
pucf20-nu02
pucf20-nu02