Hvad er social innovation?: Social innovativ praksis tager udgangspunkt i kreativ nytænkning, hvor der skal produceres sociale goder der kommer til gavn for både samfundet, på et lokalt plan og for den enkelte borger. Målet er, at udsatte grupper i samfundet ikke længere ses som en byrde og udgift for samfundet, men i langt højere grad som en ressource med skjulte evner, som skal udvindes og bruges til at udvikle de lokale fællesskaber. Nyskabende projekter skal være med til at bære en ændring i samfundet, som løftes af ildsjæle med intentioner om og visioner for at gøre en forskel og skabe noget sammen

Vores projekt: Vores projekt omhandler fremtidsfortællinger sat i ramme af en ”Thinkshop”. Fremfor at kalde det for en workshop, har vi valgt at betegne rummet for øvelsen ”Thinkshop”. Den betegnes hermed efter den primære funktion, som er refleksion over økomentale processer med fokus på italesættelsen af fremtidsvisionerne hos den unge. Rammen er processen, hvor man bevæger sig fra fortid til fremtid og hermed sætter fokus på håb, recovery og forandring. Fokuspunktet er italesættelsen af visionen, om den så har et personligt eller samfundsmæssigt perspektiv, sat i ramme af livsudfoldelsens mulighedsbetingelser.

Målgruppen: Målgruppen for “Fremtidsfortællinger” er unge i udsatte positioner. Vi ønsker, at vores projekt er fleksibelt, da ideén er, at vores thinkshops møder de unge i deres miljø. Idéen er at vi tilrettelægger spørgsmål og opbygning af thinkshops ud fra den givne gruppe, som vi arbejder med, og kunne fx benyttes på produktionsskoler og i forbindelse med vejledningsforløb hos fx Ungehus. For at projektet skal kunne forblive relevant ser vi stor vigtighed i at være i dialog med andre projekter og hvilke metoder de benytter sig af i arbejdet med de udsatte unge.

Formål: Projektets hensigt er, at give plads til at sådanne drømme kan blive udviklet, udfoldet, udforsket og konkretiseret. Tanken er at en sådan visualisering er afgørende for evnen til  at kunne manifestere ønsker og idéer i virkeligheden.Projektet ’Fremtidsfortællinger’ giver også de unge mulighed for at formidle deres drømme ud til andre og dermed bidrage til målgruppens empowerment samt nedbrydning af stigmatisering og tabu.

 

 

Udarbejdet af: Hold: CPE15-SE12

Rasmus Mejsner Furbo, Mille Høj Vittrup, Linda Dolores Lang Nielsen, Toke Zandersen
CPE15o-SE12