Indhold 

Aktivitetsbeskrivelse:

Frugtsalat er en bevægelsesaktivitet med fokus på koordination, overblik og læren om at lytte og reagere. Vi vil nu give en beskrivelse af aktiviteten. Frugtsalat handler om, at alle deltager får tildelt en frugt. Da vi udførte aktiviteten brugte vi æbler, pærer og bananer. Når alle har fået tildelt en frugt står deltagerne i en stor rundkreds, hvor pladserne er tydeligt markeret eksempelvis med en hulahopring eller andet. I midten af rundkredsen står en ‘fanger’. Fangeren i midten har også fået tildelt en frugt. Fangeren siger nu højt en af de frugter der er med i legen. Hvis der bliver sagt æbler, så skal alle deltagerne der er æbler skynde sig at finde en ny ledig plads i rundkreds. Den der ikke får en plads skal så være ‘fanger’. Hvis der bliver sagt frugtsalat skal alle deltagerne finde en ny plads i rundkredsen.

Mål og rammer

Mål:Målet med aktiviteten er, at bidrage til deltagernes bevægelsesglæde og at de har det sjovt under aktiviteten. Derudover er det selvfølgelig at skabe inklusion, som også er en del af den nye skolereform.

Målgruppe: Frugtsalat er for alle fra 3 år. For den kan ned/op-justeres i forhold til alderen og deltagernes forudsætninger.

Deltagerantal: Der er intet limit, så længe de fysiske rammer er til det. Vi vil dog anbefale at der minimum er 15 deltagere for at aktiviteten bliver sjov. 

Fysiske rammer: Aktiviteten kræver en del plads til bevægelse. Aktiviteten kan dog både udføres indendørs og udendørs, så længe der er plads til en stor rundkreds. 

Materialer: Hulahopringe eller kegler til at markere pladserne i rundkredsen. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi har i gruppen talt om hvordan man kan op- og nedjustere aktiviteten. For at implementere mere bevægelse kunne man sætte sig ned på sin plads i rundkredsen, således at der kommer en bevægelse mere på, når man skal rejse sig op for at finde en ny plads og igen sætte sig ned. Derudover kunne man sige, at man ikke måtte bytte plads med de to i ringen, som står ved siden af dig. 

Ydermere prøvede vi i undervisningen, at man skulle rykke en plads til venstre, hvis der var ledigt ved siden af en, for at inddrage de deltagere der står og venter, når det ikke er deres frugt der bliver nævnt. 

For at nedjustere aktiviteten kunne man starte med en lille rundkreds, hvor der ikke var flere end 2 forskellige frugter, så legen bliver mindre kompleks. Vi ville gerne vælge en aktiviteten med bevægelse i fokus, men ydermere også en inkluderende aktivitet. Vi valgte frugtsalat, da det ikke kun handler om at være hurtig grovmotorisk i form af løb, men aktiviteten har også et kognitivt bærende element i form af at forstå spillet og kunne forudse hvem der løber fra sin plads, så man kan tage den. Derfor er legen altså ikke kun for de bevægelsesglæde og hurtig-løbende deltagere, men derimod inkluderende for en større gruppe børn. 

SB03 – Gruppe 1 

Ida Scheil – paed205139

Sofie Christensen – paed195215

Emil Russell – paed205001

Christian (Amir) Bech – paed195663

Elliot Eyrich – paed205331
puce20-sb03
puce20-sb03