GADENS BILLEDER FRA HJEMLØSE

Vores oplevelse er, at hjemløse ofte bliver set ned på – som noget beskidt – snavset. Oftest er det en målgruppe, der går i et med hverdagens grå og triste bybillede men har du nogensinde set bybilledet igennem deres øjne? Vi ønsker, at give danskerne et indblik i et lille lukket samfund, i et sammensurium af kærlighed, sammenhold og hårde bolig samt arbejdsvilkår. Vi ønsker, at vi i samarbejde med hjemløse vil kunne skabe et fotoprojekt, hvor de hjemløse der deltager, selv portrætterer sin hverdag som de ønsker det skal ses. 

Målgruppe

Med vores målgruppe ønsker vi, at appellere vores projekt som værende tilgængeligt for alle hjemløse, der har en mobiltelefon, og som har lyst til at deltage. For at give et mangfoldigt billede af hjemløses liv på gaden, har vi ingen alders eller køns begrænsninger. Derudover ønsker vi ikke at sætte nogle begrænsninger for, hvad fotografiet skal indeholde eller hvad de ønsker at portrætterer af deres omgivelser. Det er en nødvendighed at den hjemløse har nogle tekniske færdigheder, da billederne fra deres hverdag enten skal sendes til vores mail, eller uploades til vores Facebook side. 

 

Didaktiske overvejelser undervejs:

I starten af vores arbejdsprocess har det været essentielt for os, at udarbejde nogle kategoriske overvejelser, for at overskueliggøre og forventningsafstemme vores projekt. 

Mål:

Formålet med vores projekt er at skabe en nonprofit forening, der i sidste ende er at skabe en fotokalender, hvor hjemløse ses som vores samarbejdspartnere. Derudover ønsker vi at vores produkt kan sælges i dagligvarebutikker, hvor overskuddet kommer til at gå til de hjemløses landsorganisation SAND. 

Rammefaktorer:

For at få indblik og kendskab til hjemløse har vi løbende været i kontakt og rakt ud til foreninger samt arrangementer, som kilde til inspiration på vores eget projekt. D. 17 oktober deltog vi blandt andet i hjemløsedagen, som tradition tro, blev afholdt på Rådhuspladsen. Her oplevede vi særligt den fællesskab og det sammenhold, der er i blandt de hjemløse. Vi fik en følelse af, at alle kender hinanden og at stemningen var god. Dog fik vi løbende fortalt hjerteskærende historier, om det hårde liv på gaden, og hvordan de hjemløse til tider har følt sig svigtet af systemet og overladt til dem selv. 

 

Vurdering:

I forlængelse af det ovenstående, har det været svært for os at komme ind i miljøet og opbygge en tillid samt relation til vores samarbejdspartnere. Mange af de hjemløse er blevet svigtet gennem hele deres liv af pædagoger og systemet. Vores erfaring har givet os refleksioner over hvordan vi møder de hjemløse, og hvordan vi taler med dem. Derfor har vi tænkt meget over, hvordan vi har mødt dem, og hvilken formulering vi har benyttet os af. 

Faglige overvejelser 

Vi har i løbet af projektet skulle agere i forhold til velfærdstrekanten da mange hjemløse har oplevet massive svigt af staten og systemet. Det har været vigtigt for os at møde vores samarbejdspartnere som os selv i civilsamfundet, og ikke som repræsentanter af systemet. Samtidig skal vi fremover agere som professionelle i markedet, når vi snakker med andre foreninger om vores projekt og skal kontakte virksomheder og fonde med henblik på sponsorering, og salg af fotokalenderen.

Faglig teori

Vi har benyttet os af gavens teori af Marcel Mauss, da der i gavens teori ligger en tredobbelt forpligtigelse i forhold til at give, modtage og gengælde gaven. Vi brugte teorien blandt andet til hjemløsedagen hvor vi købte hus-forbi af flere af de hjemløse, som gav os en naturlig åbning til en dialog med de hjemløse. Gaven de hjemløse giver os, er at via deres deltagelse i projektet vil levere billeder til fotokalenderen. Det økonomiske overskud i vores projekt vil vi give til SAND (De hjemløse landsorganisation), og dermed kan man sige at vi gengælder gaven.

Projekt af: Marie, Kristina, Helena
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01