Denne aktivitet tager udgangspunkt i læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab og er henvendt til storegruppen i børnehaven (5-6 år). Aktiviteten går ud på, at børnene skal kreere hver deres maske, som udtrykker en følelse. Disse masker udformes af bølgepap og andre byggevenlige materialer, som vi har stillet til rådighed. Til sidst skal deltagerne gætte maskens følelse. Denne aktivitet er beskrevet med udgangspunkt i at skulle foregå over en formiddag og med en varighed på halvanden time. Aktiviteten kan udvides til, at denne strækker sig over flere dage, således får børnene mulighed for at anvende maling på maskerne, og der kan planlægges efterfølgende aktiviteter hvor maskerne indgår. Aktiviteten er planlagt ud fra Malcolm Ross model “Den skabende proces”.  

Målgruppe  

Aktiviteten er henvendt til storegruppen i børnehave, da aktiviteten kræver bestemte håndværksmæssige kompetencer som f.eks. at kunne klippe med en saks og lime med en limpistol. Derudover har vi med udgangspunkt i Arne Tragetons teori om rum- og formskabende udvikling tilegnet os viden om vores målgruppes kompetencer indenfor den konvergente symbolfase (4-7 år) (Ringsted & Froda, 2008, s. 209-210).  

Mål for aktiviteten  

Målet med vores aktivitet er at stimulere børnenes fantasi, ved at skulle forestille sig hvordan man skaber et ansigt ud af de givne materialer. Derudover er vores mål, at børnene gennem arbejdet med materialerne får skabt et udtryk på masker og udviklet deres håndværksmæssige kompetencer.  

Ydermere er et mål for aktiviteten, at børnene får kendskab til hvad en følelse er og hvordan ansigtet kan udtrykke den. Igennem aktiviteten får børnene mulighed for at sætte ord på forskellige følelser og udtrykke deres egen gennem masken.  

Fremgangsmåde 

Inden aktiviteten igangsættes, stilles forskellige byggevenlige materialer samt redskaber til udførelsen frem på borderne. De klargjorde borde skal fungere som impulsen for børnenes lyst til at starte aktiviteten. Børnene kommer ind og sætter sig ved bordene, hvorefter aktiviteten igangsættes ved, at alle børn får uddelt et udklippet stykke bølgepap. Herefter præsenteres to færdigformet eksempler, som hver udtrykker en følelse. Pædagogen starter, med udgangspunkt i maskerne, en dialog om, hvad en følelse er, og hvordan man kan se ud, når man har en bestemt følelse. Dialogen fortsætter over i en snak om, hvordan vores ansigter ser ud og hvilke ansigtsdele, det indeholder. Børnene sættes nu i gang med at skabe deres egen maske med en udvalgte følelse. Da der er stillet en masse forskellige materialer og redskaber til rådighed, som børnene frit kan vælge mellem til deres maske, er det op til det enkelte barn, selv at vurdere hvordan de ønsker at anvende og sammensætte disse. Børnene skal altså tage stilling til, om de f.eks. vil klippe i materialer og lime dem på, eller om de vil male på materialer eller forme dem for at skabe deres endelige udtryk. Børnene skal ved hjælp af deres fantasi, forestille sig hvordan man kan skabe et ansigt, ud fra de materialer som vi har stillet til rådighed, og gennem deres kreativitet forsøge at frembringe et udtryk via masken ved hjælp af disse.
Efter at børnene har skabt deres individuelle masker, skal de stille sig i en kollektiv rundkreds, hvor børnene skiftevis tager sin maske på, hvorefter de andre børn skal gætte hvilken følelse masken repræsenterer. Her kan pædagogen starte en dialog med børnene, med afsæt i den følelse de har valgt at udtrykke i deres maske. Derudover kan tales om hvilke følelser børnene oplevede i den skabende proces.  

Pædagogens rolle  

Gennem udførelsen af aktiviteten kan pædagogen støtte børnene i deres skabende processer. Til at gøre dette kan der tages udgangspunkt i Tragetons bud på pædagogens rolle i det rum- og formskabende læringsmiljø (Ringsted & Froda, 2008, s. 212). Pædagogen kan være særligt opmærksom på, hvordan hun/han agerer samtalepartner ved at være nysgerrig og åben for barnets input. Ligeledes kan pædagogen være opmærksom på hvilke materialer hun/han stiller til rådighed og opfordre børnene til at bruge et varieret udvalg (Ringsted & Froda, 2008, s. 212). 

Litteratur 

  • Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Arne Trageton – den rum- og formskabende udvikling. I Plant et værksted. Hans Reizels forlag.  

 

Nikoline & Victoria
pucf20-ku05v
pucf20-ku05v