Vi er vant til, uden problemer at se og lytte til de mange fortællinger der er omkring os hver eneste dag. For fortællingerne er over det hele: vi fortæller hvad vi fik til aftensmad, hvad vi lavede i weekenden og hvad der gør os glade. Men i ny og næ hører eller fortæller vi også historier med fiktive genretræk såsom de klassiske eventyr Prinsessen på ærten eller Klodshans.
Eventyrenes livlige billedsprog og metaforiske tilgange gør det lettere for os, at forestille de ting der bliver berettet. En fiktiv sætning som: ”Den store farlige drage gik med tunge, trampende skridt direkte mod prinsen på sin hvide hest”, danner nogle helt klare billeder på modtagerens nethinde, hvilket gør det nemt for modtageren at forestille sig, hvor meget prinsen må svede i en stund som denne. Men hvad sker der, når man hverken kan se eller få forklaret fortællingens handling gennem tekst og ord?
Det vil vi igennem vores workshop prøve at demonstrere. Vi vil fjerne jeres syns- og lyttesans for en stund og bede jer fremføre et eventyr, kun ved brug af jeres egne kroppe.
I nogle få grupper skal I via et enkelt stillbillede forsøge at fremføre et selvvalgt eventyr bag et tæppe. Dernæst skal I forsøge, igennem sparsom kommunikation, at forklare gruppen der står på modsatte side, hvordan I har placeret jer og få dem til at stå på samme måde. Og forhåbentlig kan gruppen gætte det valgte eventyr.
Igennem en række benspænd, benspænd som vi selv har arbejdet meget med under dette VK-forløb, vil vi forsøge at fremme jeres kommunikation og samarbejdsevne. For hvordan kommunikerer og formidler man en bestemt position, når nu man ikke kan se hinanden, eller må nævne noget konkret fra sit valgte eventyr?
Og samtidig kommer jeres evne til at improvisere også i spil, samt evnen til at tænke hurtigt og handle på en impuls, hvilket er nogle af de mange elementer vi har arbejdet med på fortælleværksted.

Meget af dette valgfag bygger også på æstetisk viden og læring, derfor kan vi i en aktivitet som denne, tale om, at en æstetisk læreproces er på spil. Dette ses ved, at de kendte eventyr der bliver valgt under workshoppen, alle vil være nogle der har gjort indtryk på jer, og disse indtryk vil gennem impulser, blive omdannet til udtryk via kroppen.
Vi håber, at det at arbejde med benspænd og improvisation samt at omsætte indtryk til udtryk, kan inspirere til at tage disse elementer med ud i praksis. Her med henblik på at styrke fællesskaber og se potentialet i processen frem for det endelige resultat.
Det handler nogle gange bare om at turde springe ud i det, og sætte sig selv i spil og så kommer der noget fint ud af det. Derfor kan en aktivitet som dette forhåbentlig inspirere jer til at inddrage bl.a. improvisation ude i dagtilbuddene.

Gruppe 6: Olivia Ahlmann Iversen, Maria Lund Madsen, Julie Luka Belinson
puce17-ku07f