Gæt min følelse 

Vi har valgt at lave en aktivitet omhandlende de 5 grundfølelser: glæde, tristhed/sorg, afsky/væmmelse, angst/frygt og vrede. Aktiviteten går ud på, at børnene i små grupper for tildelt én grundfølelse som de derefter skal fremlægge, enten gennem en fortælling, et lille teaterstykke eller gennem statue/billeder med kroppen. De andre børn skal herefter gætte hvilken følelse, der er i spil. Formålet med aktiviteten er, at give børnene værktøjer til bedre kunne forstå, genkende og udtrykke deres følelser. 

 

Målgruppe og fysiske rammer

Målgruppen er Børnehavebørn mellem 3-5 år, hvor vi kan opdele gruppen i mindre grupper af max 5.

De fysiske rammer (de strukturelle parametre): God plads. Ryk møbler og andet til side eller hvis muligt en gymnastiksal el.lign. Evt efter introduktion kan grupperne fordeles ud i mindre områder og samles igen efter arbejdet med følelserne.

Aktivitet

Børnegruppen starter i en rundkreds. de voksne igangsætter aktiviteten ved at tage sig selv i spil og udføre en følelse. På den måde bliver der skabt et indtryk som børnene kan benytte til ide, samt gøre det mere trygt for dem at skulle udtrykke øvelsen selv. Nu har børnene fået et indtryk og bliver delt ud i mindre grupper med en voksen i hver, som kan støtte undevejs i deres udtryk af følelserne. Børnene må selv vælge (evt. med hjælp fra pædagogen) hvordan følelsen skal udføres. De får ca 10 min til at tale/bearbejde hvordan følelserne skal komme til udtryk. Derefter samles alle grupperne igen. De skiftes hver især til at fremføre den givne følelse. De andre grupper må gerne gætte, når gruppen er færdig med udførelsen, ved at række hånden op.     

 

Lidt teori bag

Den æstetiske læringsmåde: Den æstetiske læringsmåde virker gennem æstetisk virksomhed – indtryk til udtryk.
Drivkraften er en søgen efter mening og balance i forståelsen af det at være menneske i verden.
Punkter i den æstetiske læringsmåde:

  • Er kropslig, sanselig og helhedsorienteret
  • Kan udtrykke og bearbejde det usigelige
  • Beskæftiger sig med følelser
  • Er transcenderende 
  • Udvikler abstrakt tænkning

 

Modellen for æstetisk kommunikation (se billede) viser meget tydeligt, hvad vores ønske med aktiviteten er:

 

  1. Børnene får et impuls via den følelse de får tildelt, ud fra deres fantasi, deres oplevelse af verden og deres kompetencer.
  2. Denne impuls skaber en formgivende kreativ proces.
  3. Dette bliver et “produkt” som børnene viser overfor hinanden.
  4. De andre børn afkoder hvilken følelse, der bliver fremført, der giver dem et indtryk.
  5. Dette vil forhåbentlig skabe en ny impuls hos børnene, som de kan bruge til bedre at forstå, genkende og udtrykke deres følelser.

 

Frederik Pabijan-Poulsen 

Rune Holm 

Caitlyn Sears 

Saja Al-Nidawi 

Maj Nistad 

Barenise Wyngaardt
puce20-ku06d