Vi har i vores gruppe valgt at demonstrer en aktivitet som kan anvendes indenfor social og specialområdet i pædagogisk praksis.

Aktiviteten går ud på, at vi deler vores medstuderende op i 3 grupper, hvor hvert hold får et tema med 32 forskellige ord på.
Herefter skal en af de studerende på holdet, holde det skrevne ord op foran sin pande, og så skal resten af gruppen mime det skrevne ord, indtil at ordet bliver gættet.
Legen foregår i 3 minutter af gangen, hvor vi efterfølgende rotere til et nyt tema.
Vi har tænkt os at demonstrer legen både for undervisere og medstuderende.

Aktiviteten starter med at være deduktiv, men efterhånden som aktiviteten udvikler sig bliver den induktiv, ved at de selv får lov til at udfolde sig som et dyr, etc.
Dette kan være på mange forskellige måder, og kultur kan her også spille en rolle hvorpå hvordan de mimer.

Kigger man på de didaktiske pointer, har vi valgt at aktiviteten skal foregå indenfor, den i denne forbindelse tidsbegrænset. Vi har som udgangspunkt valgt at aktiviteten skulle være forbeholdt personer med ingen hørelse.
Vi har dog i denne udgave valgt at tilrettelægge aktiviteten ud fra målgruppen af studerende.
Målet med aktiviteten er at vi ønsker at borgerne skal have det sjovt, samtidig med at de bevæger sig. Vi vil gerne opnå med borgerne at der sker bevægelse, men for at det ikke bliver for kedeligt gør vi bevægelses delen latent og sætter mere fokus på det sjove. I disse bevægelser har borgerne en mulighed for at opnå æstetisk udfoldelse gennem nonverbal kommunikation og kropslig udfoldelse.
Under den æstetiske læreprocess, spiller de ydre og indre motivation en rolle for at der kan skabes en æstetisk proces, men den vigtigste er den indre motivation fra borgeren for at æstetikken vil komme til syne.
Vi har valgt som teknik for at få borgere til at bevæge sig, at aktiviteten skal være sjov, den skal være konkurrencedrevet og der skal være mulighed for at ændrer på legen alt efter hvilken målgruppe vi har med at gøre.

CPF16o-SB15 Gruppe 4
CPF16o-SB15