Hvis du er til Gæt og grimasser & Stafet, så skulle du prøve
“Gætte-Stafetten” !

Formålet med denne aktivitet har været at kombinere, i forvejen to kendte lege: “Gæt og Grimasser” samt “Stafet”. Her har vi forsøgt at skabe rum for at børn kan blive motiveret til kropslig udfoldelse igennem vores innovative aktivitet.

 

Teori:
Vi har arbejdet med motivation, et begreb som kan betegnes, som en drivkraft eller en impuls, som drager en mod et bestemt mål. Motivation dækker over de bevæggrunde til en handling, som er med til at aktivere, målrette og regulere en bestemt adfærd. Motivation vil betegnes som instinktive impulser, og her er der tale om de impulser, som for eksempel kan være biologiske behov, følelser, ønsker mm.

Ydermere har vi arbejdet med de grundlæggende legetyper som finder sted i børns leg. Her har vi haft et særligt fokus på kamp og efterligning.

Kamp også kendt som konkurrencer, er en ud af mange kategorier under børns leg. Her gælder det hele tiden om at overgå hinanden og vinde over modstanderen, i både fysiske og verbale evner og egenskaber. Dette kan blandt andet handle om at børnene gerne vil være den hurtigste eller stærkeste. Kampen er er nødvendigvis ikke noget, der finder sted mellem to mennesker, da kampen også kan bestå af to hold, som fx i en fodboldkamp eller i et stafetløb.

Efterligning er en af de fremtrædende faktorer i børns leg. Det vil sige, at man efterligner sine omgivelser. I efterligningen forsøger barnet at sætte sig ind i en andens krop og hermed afsøger dens muligheder. Det er en betydelig drivkraft i børns ligeså vel som voksnes lade- som- om leg, at man for eksempel opfinder mindre grupper. Dette gør dermed, at man kan få sine behov opfyldt ved at være en anden, men også generelt eksperimentere med sine omgivelser, uden at nogen bliver til grin.

 

“Gætte-Stafetten”

Aktiviteten går ud på, at deltagerne bliver delt op i to hold og placeres i hver sin ende af hallen. Der bliver dannet baner, til hvert hold. Hver bane består af en startkegle i den ene ende og en hulahopring i den anden af banen. I hulahopringen ligger der nogle papirlapper, hvorpå der står et ord og dette skal man mime. Det går derfor ud på, at hver deltager én efter én løber ned til hulahopringen og trækker et papir med et ord. Ordene har forskellige kategorier. Papiret afleveres efterfølgende til pædagogen og derefter løber vedkommende tilbage og mimer den udtrukne kategori til de andre på holdet. Der må kun mimes og pædagogen vurderer hvorvidt der bliver snydt. Hvis der bliver brugt lyde osv, skal man tage sin tur om. Man vinder ved, at man får hele holdet igennem stafetten to gange hurtigst muligt.

I første runde skal man løbe baglæns begge veje og i anden runde skal man hoppe med samlede ben begge veje.

 

Vi glæder os til at se jer til seminardagen!  

 

Hilsen

 

Camilla, Elizabeth, Helena & Sofie – SB13

CPE16o-SB13
CPE16o-SB13