Genbrugsmusik

KU18M:

Nicolai, Peter, Birka og Alexander

Intro:

Vores projekt har haft til formål at styrke børns kendskab til lyde og musik og håndværket bag. Projektets fremgangsmåde sker i to faser hvorpå at vi i samarbejde med deltagerne konstruerer musikinstrumenter ud af hverdagsprodukter såsom mælkekartoner, konservesdåser m.m.

Efterfølgende bruger vi vores nylavede instrumenter til at spille en kendt melodi i fællesskab. Hvis stemningen er til det, kan man også spille noget improviseret.

Praksis:

Vi selv har været ude i praksis og fået afprøvet dette projekt. Da vi befinder os i Skole & Fritid specialiseringen har vi besøgt et tidligere praktiksted, Kildevældsskolens fritidshjem.

Vi samlede en børnegruppe bestående af 4 børn i 2. klasse og fremførte aktiviteten over to forskellige dage og én enkelt dag hvor vi introducerede projektet og fandt deltagerne.

Første dag fremstillede vi vores musikinstrumenter.

Anden dag spillede vi nogle forskellige sange, med en guitar som skulle ’bære’ aktiviteten.

Tankerne bag:

Vi valgte at lave et musikprojekt, da vi har en forestilling om at musikken ikke bliver taget i brug så meget som man kunne ønske sig i skole- og fritidsregi. Vi vil derfor gerne drage fokus på musikken, både som mål og middel til at styrke og skærpe andre kompetencer. Et delelement til netop dette projekt er at vi prøver at gøre det så virkelighedsnært og let tilgængeligt som muligt, så børnene føler sig motiverede til at fortsætte arbejdet med musikalske –og kreative udtryksformer. Dette har vi gjort ved at tage genstande i hverdagen og gøre dem opmærksomme på forskellige lyde rundt omkring i dagligdagen.

For at skabe et motiverende miljø, valgte vi at lade børnene selv vælge hvilke sange, de kunne tænke sig at spille i anden fase for at styrke deres medbestemmelse. Dette skulle gerne give dem motivation til at fortsætte aktiviteten og fremme deres engagement. Da aktiviteten primært ikke var voksenstyret fik børnene også selv mulighed for at lave deres egne instrumenter – selvfølgelig holdt vi øje med om, der var nogle, som gik i stå og vi var derfor klar til at hjælpe dem i gang.

CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M