Kreative udtryksformer – Leg, drama og teater

Gruppe 5 – Emma, Karina, Tina, Clara & Isabella – Dagtilbud & social og special

                   

 

Drama og dens funktion

Drama og teater giver os mulighed for at afprøve handlinger og adfærd, som kan skabe grundlag for mere bevidste handlinger. I det fiktive kan alt lade sig gøre og dermed kan vi overskride virkeligheden og dermed forandre vores egen og andres situation og måske endda i virkeligheden (Bloch, 2011).

 

         

          

Hvad er hatteteater

Hatteteater er en teaterform hvor børnene interagerer med hinanden og hvor fortællingen er improviseret. Teaterformen er for børn mellem 3-9 år og består af en voksen fortæller som invitere børn fra gulvet ind i en historie. Historien kendes ikke på forhånd, men bliver skabt i fællesskab. Historien skabes ud fra de fem grundelementer. Børnene vælger en hat, som markerer den rolle, som de skal spille. Improvisation giver mulighed for, at den voksne kan tage hensyn til barnets lyst og engagement når handlingen skabes (Siem, 2008).

 

Improvisation

“Det at udføre noget spontant eller uden forberedelse”  (Den Store Danske Encyklopædi) Improvisation følger øjeblikkets muligheder uden at være bundet af en på forhånd bestemt procedure i form af detaljerede planer eller manualer.

Som didaktisk redskab anvender vi Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel (Hiim & Hippe, 1997)

Til videre læsning:

  1. Bloch, & M. Sundorph (2011), Musik og drama – pædagogisk arbejde med forskellige målgrupper.
  2. Siem (2008), Hatteteater med børn , 1. udgave- Dansk pædagogisk forum, forlaget og forfattere.
  3. http://denstoredanske.dk/Special:Opslag?q=improvisation%27&area=

 

CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D
CPF16o-KU15D