Globale venskabs børnehaver

Vi har været en del af projekt Globale venskabs børnehaver, som inkluderet en preschool i Ghana. Projektet handler om at give børnene et nuanceret billede af verden, gøre dem til aktive globale medborger, og viser dem at selvom man kommer fra forskellige steder i verden er børn i Ghana også børn.

Vi har som gruppe skulle lave en digital video fortælling der omhandler børnehave liv og leg i Danmark. Vi tog udgangspunkt i børnenes perspektiv, hvor de fik tildelt nogle iPads, og fik til opgave at filme de steder, lege osv. de bedst kunne lide i børnehaven.

Vores mål med dette emne var at gøre børnene mere bevidst om dem selv, deres venner, dannelse, samarbejde og for at give den genetiske børnehave, et indblik i en dansk institution.

Filmen er delt i to, hvor vi først viser uden dørens aktiviteter såsom den danske naturs vintervejr, legepladsen og måder at indgå i udendørs leg. Derefter har vi fokus på børnehaves indendørs faciliteter, for at børnene kan vise noget konkret og personligt ud fra deres interessefelt.

Projektet afsluttes med Skype samtale til en preschool i Ghana. Forud for samtalen er film fortællingerne blevet udvekslet mellem de to forskellige venskabs børnehaver. Under Skype mødet skal børnene hilse på hinanden, og fremføre en international sang, som er let genkendelig, da den har samme melodi og fagter, på forskellige sprog.

I den pædagogisk praksis kan det være en udfordring at arbejde med medier. Vi valgte derfor at planlægge vores aktivitet ud fra den mediepædagogiske Loop-model. Modellen giver børnene mulighed for at kunne udtrykke egne ideer, tanker, behov og fortællinger. Samtidige giver modellen børnene mulighed for at ytre og modtage deres egne udtryk i form af billeder, musik, ord osv. Loop er en model med forskellige loops som påvirker hinanden og skaber synergieffekter, som betyder at modellen skal være en helhed, hvor alle loops inddrages og opleves sammenhængende for barnet.

Den Grundlæggende pædagogisk tanke for modellen er at, børnene skal have mulighed for at få en “stemme” gennem medier.

Målet med modellen er at børnene får mulighed for ytringsfrihed, via mediet.

Den mediepædagogiske loop model er i sig selv med til at skabe en forståelse for at medier ikke kun er beregnet til leg og læring. Derimod skal mediet opfattes som et redskab, der er med til at skabe personlige og kulturelle udtryk gennem en proces, som omhandler både leg, eksperimenter, kreativitet, erkendelse og dannelse.

Vi har lavet os nogle didaktiske overvejelser gennem vores arbejde, hvor vi planlagde og havde vores fokus på at målet i processen var i centrum. Ved hjælp af Loop modellen, udførte vi vores pædagogiske overvejelser, til at skabe synergieffekter.

 

Didaktiske Loop overvejelser

Mediepædagogik:
Vi vil i samarbejde med børnene skabe medieindtryk, udtryk og betydningsdannelse. samtidig vil vi være kulturskabende på en eksperimenteremåde hvor vi anvender og udtrykker os igennem medie.

Teknik:
I vores aktivitet inddrager vi flere iPads, som skal bruges til at filme de forskellige klip.

Æstetiske og kreativt:
Børnene skal være kreative tænkende, ved at de selv går rundt og filmer med iPaden

Kultur:
Vi skal fremme den danske børnekultur og den institutionelle kultur. Vi vil have fokus på kulturen omkring mediet men ikke et tema som skal komme til syne i vores produkt. Det er børnene som skal filme og skabe en handling ud for de “krav” vi stiller. Vi som gruppe klipper filmen sammen da vi heller vil bruge tid sammen med børnene til at skabe de rigtige klip med den rigtige handling.

Tema:
Vi skal lave en filmfortælling som handler om børnehave liv og leg i Danmark. Vores mål med dette er at gøre børnene mere bevidst om dem selv, deres venner, dannelse, samarbejde. mm.

Ramme:
Det foregår både inde og ude. vi vil have fokus på processen sammen med barnet og derefter produktet når vi skal klippe filmen sammen.

 

 

Litteraturliste

Hanne Kusk og Jette Aabo Frudendahl (Brandt 2015).

Brandt, E., m.fl. (2015). Mediepædagogik. I E. Brandt m.fl., Digital pædagogik.Systime

 

Lavet af gruppe 3, CPF16o-MD11 dagtilbud:

Stephanie Skjødt Egeberg – 101152004

Line Reinholck Larsen – 102143612

Vanja Skoubo Nolsø -101161092

 

CPF16o-MD11
CPF16o-MD11