Goalball

 

 

Målgruppe: Social speciale med fokus på blinde og svagsynede.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i aktiviteten Goalball da en er en dynamisk og intensiv holdsport rettet mod blinde og svagsynede, som er inden for den målgruppe vi arbejder med. Goalball er med til at udfordre både fysisk og psykisk samt er med til at forbedre spillernes motorik, styrke og orienteringsevne. Meningen med aktiviteten er at man får en fornemmelse af, hvordan det er at være blind, da man får bind for øjnene og man skal anvende sine sanser især føle og høre sansen for at kunne udføre aktiviteten. Målet med aktiviteten er også at få alle inkluderet i aktiviteten og deltagende under hele udførelsen af aktiviteten derudover er der fokus på samarbejde og sammenhold.

Vi har gjort os nogle pædagogiske overvejelser omkring nogle pædagogiske bagdøre, vi har tænkt os frem til at man kan være linje sidder. hvor man sidder på den ene side og holderøje samt henter bolden hvis den ryger væk. derudover kan en anden pædagogisk bagdør være at man hepper og giver kampgejst for at bibeholde den positive stemning og fede energi.

  

Aktivitetsbeskrivelse af Goalball:

Der bliver stillet 2 kegler op med lang afstand mellem hinanden på den ene side af hallen og på den anden side af hallen, dette udgør målet. Alle skal have bind for øjnene og man skal stå mellem keglerne, som er placeret. Bolden som anvendes i denne aktivitet, er en tung bold med indbygget klokker i. Det gælder om at bruge sin høresans for at høre hvor bolden er henne og anvende sin følesans når man kaster bolden mod modstandernes hold. Man skal hjælpe hinanden i holdet med at blokere målet, så det andet hold ikke scorer.

Når bolden er kommet mellem keglerne, er der mål. Holdene består i starten af 2 hold, et hold på hver side. Senere henne i spillet kunne man justere spillet lidt og inddele dem i grupper af tre for at øge sværhedsgraden, også ændre på hvor mange bolde man spiller med afgangen.

 

Ahmed, Huseyin, Ismet, Melin, Sara & Yasmine
pucf21-sb03