Goalball

Gruppe: Cecilie, Dea, Luna & Charlotte          

Vi har valgfaget sundhedsfremme og bevægelse der har fokus på hvordan vi som kommende idræts – og bevægelsepædagoger, kan være med til at skabe fokus på bevægelse samt sundhedsfremme i praksis.

Goalball

  • Vi har ud fra et tidligere projekt med en sansebane, valgt at fortsætte med at have sanserne i fokus.            Vi har valgt at lave aktiviteten “Goalball”, som normalt er en aktivet for blinde eller svagtseende.

Hvorfor har vi valgt denne aktivitet og hvad vil vi gerne opnå med den?

  • Vi har valgt denne aktivitet pga, at alle har samme vilkår og er forpligtet til at kommunikere, på den måde fremme trivslen i gruppen. Vi har valgt aktiviteten med henblik på, at alle har samme vilkår, og i fællesskab skal finde frem til den bedste mulige måde at udføre aktiviteten på. 

Målgruppe

  • Vores aktivitet egner sig til mellemtrinnet og udskolingen, men vil også kunne udføres af en ældre/yngre målgruppe. 

Pædagogens overvejelser  

  • Deltagerne skal have en fornemmelse af bolden, imens de har deres syn. Her kan deltagerne få en fornemmelse af bolden og lytte til den. Disse pædagogiske overvejelser kan være med til at give deltagerne tryghed gennem aktiviteten. 

Aktivitetshjulet 

  • Aktivitetshjulet er bestående af syv faktorer. Hver faktor kan bidrage til at skabe, variere eller udvikle en bevægelsesaktivitet.

Hvad kan aktiviteten i forhold til sanserne?

  • Aktiviteten foregår med bind for øjnene, og deltagerne for derfor fjernet deres visuelle sans.            Når man får fjernet/skærpet en af sine sanser- i dette tilfælde den visuelle sans, vil de resterende sanser blive forstærket. I denne aktivitet er den auditive sans i fokus, og deltagerne lykkes kun med aktiviteten hvis de bruger den auditive sans.
  • Deltagerne har bind for øjnene og skal derfor lytte sig frem til hvor bolden kommer hen, for at modstanderne ikke score mål.

    Teori
  • Deltagerne vil under aktiviteten gøre brug af det eksplicitte kropsbillede, da de vil blive mere bevidste på deres egen krop, og dermed få en større kropsbevidsthed idet de mærker hvad deres krop er i stand til på en anden måde end de er vant til. Derudover vil deres sanseimpulser spille ind i aktiviteten, da det for deltagerne vil være en mærkelig og forstyrrende faktor at de ikke kan gøre brug af deres visuelle sans. Men med tiden vil deltagerne dog vænne sig til det, og være i stand til at fokusere på den auditive sans.

CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B