Vi vil tage dig igennem en aktivitet skabt på baggrund af forestillingen Gorillaen der var en Gorilla, som er henvendt til børn i alderen 4-10 og indeholder bla. temaet kedsomhed. Formålet med aktiviteten er at give et forslag til hvordan man skaber stemthed før et stykke og kan være en begyndelse på et videre  forløb.

Et kernebegreb i aktiviteten er æstetik:

Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser. (Austring & Sørensen s. 68, 2006). Et andet kernebegreb er stemthed, af Mogens Pahuus, som er karakteriseret ved menneskets engagerede, åbne og ubetingede møde med livet. (Austring & Sørensen, 2006)

For at skabe stemthed har vi valgt aktiviteten Skrivemaskinen. Aktiviteten starter med at pædagogen fortæller en historie. Historien er her Gorillaen der var en gorilla. Inden historiefortællingen skal man starte med at få publikum til at stå i en rundkreds. Her fortæller man publikum at de skal være deltagende under historiefortællingen. F.eks. siger fortælleren ”så tog gorillaen bussen ud til junglen” så skal nogle frivillige deltagere i fællesskab improvisere en bus i midten af kredsen etc. På denne måde bliver deltagerne en del af fortællingen.

Vi har taget udgangspunkt i Aud Berggraf Sæbøs momentliste for planlægning(Sæbø, 2010, s.101). Målgruppen til denne aktivitet er dagtilbud i alderen 4-6 år. Ifølge Sæbø er det en målgruppe, som bruger dramatisk leg til at kunne opleve og tænke sig ind i andres følelser og handlinger, samtidig med at børnenes forestillingsevne står klarere. Dette bliver grundlaget for aktiviteten, da det er vigtige evner inden for den dramatiske leg. Ud fra tredelingen af målet, det æstetiske, tematiske og sociale mål, er et samlet mål; At styrke børnenes forestillingsevne, et fælles samarbejde og sidst sætte refleksioner i gang ift. forestillingens tema; kedsomhed. I modellen nævnes nogle praktiske forudsætninger, som i dette tilfælde handler om at facilitere et lokale eller et areal som kan rumme gruppens størrelse, med mulighed for fysisk udfoldelse.

For at formidle vores aktivitet ud til fagligt interesserede, har vi udarbejdet en folder med illustrationer og beskrivelser af aktiviteterne i forløbet. Udover dette indeholder folderen et brev fra en af karaktererne fra stykket, som har til hensigt at formidle en introduktion af forløbet til børnene.
CPE16o-KU14D