Vi har valgt at lave en værkstedsaktivitet med grafisk tryk, som vi er blevet i
nspireret af gennem vores valgfag, “Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde”.

I forbindelse med vores valgfag, samt specialisering som er dagtilbud, vil vi afprøve et kreativt trykprocess ude i praksis.

Børnene vil have mulighed for skabe erfaringer med forskellige teknikker, samt lave kollektive værker såvel som individuelle. Vi vælger en målgruppe med 6 børn i alderen 4-5 år. Aktiviteten vil foregå i børnehavens værksted for at kunne skabe trygge og kendte rammer. Vi vil starte med at introducere aktiviteten for børnene, bl.a. ved at vise dem nogle billeder af forskellige trykteknikker.

Vi vil tage udgangspunkt i Malcolm Ross’ model som understøtter målgruppens kreative læreprocesser samt drage parallel til Kirsten Drotners model for den æstetiske virksomhed, som ligger tæt op af Ross’ model omkring æstetiske læreprocesser.

Ifølge Malcolm Ross’ model er legen det centrale for barnet. Når legen bliver sat i gang og barnet kommer i møde med sine omgivelser. Derudover motiverer legen til impulsen og impulsen nærer fantasien, som fører til en følelse, der udvikles til et udtryksbehov og dermed skabes i en form (Hauer & Mathiesen, 2016, s. 451).

Ifølge Drotners model, bliver kreativiteten bygget omkring fantasien, som allerede er tilstede samt færdigheder og viden, der bliver sat sammen på nye måder.

Modellen viser en udvikling af tre faser. Den første fase tager udgangspunkt i fantasi, “den indre verden”, som foregår hos det enkelte individ, som ingen andre kan se eller høre. Den anden fase er kreativiteten, som via fantasien bliver udviklet til et æstetisk produktion. Den tredje fase er så den æstetiske produktion, som bliver fremvist i det produkt der bliver udviklet til, som kan blive set (Ringsted, Suzanne & Froda Jesper, 2008: s. 117-118).

I grafisk tryk arbejder man indenfor tre hovedtyper. højtryk, dybtryk og plan- eller fladtryk (Villadsen, 2007, s. 166). Vi har i vores værkstedsarbejde, arbejdet og eksperimenteret med to af disse teknikker som vi vil komme nærmere ind på herunder.

  • Plan-eller fladtryks teknik:

Monotypi er en trykteknik der kendetegnes ved, at trykket kun kan laves 1 gang, og teknikken hører under Plan/fladtryks teknik. Det er altså ikke muligt med monotypitryk, at kunne skabe en række af identiske tryk, som man kan ved andre teknikker (Villadsen, 2007, s. 181).

En måde at lave et monotypitryk på er ved hjælp af en bog, 2 stykker papir, maling, og snor.

  • Højtryk:

Højtryk er en teknik hvor de ophøjede dele af en trykform tildeles maling eller sværte og derpå presses mod papiret. Der er mange variationer af højtryk.

Højtryk giver modsat monotypitryk, mulighed for kunstneren, at trykke motivet flere gange. (Villadsen, 2007, s. 166).

Et højtryk kan f.eks. foretages ved at man klipper eller skærer noglemotiver ud i noget polystyren, som samtidig tillader at der kan ridses og skæres i overfladen, som giver yderligere udtryk i motivet. De udskårne motiver limes derefter på et stykke papir og de ophøjede dele tilføres sværte eller maling. Til sidst lægges et papir over motiverne og der trykkes med hænderne på papiret, så der efterlades et tryk.

 

Litteraturliste:

Hauer, Hanne & Mathiesen, Frants (2016) “Kulturelle og æstetiske læreprocesser”. I: Gravesen, David Thore (red). Pædagogik i Dagtilbud (s. 438-461). Hans Reitzels Forlag. København.

Ringsted, Suzanne (2008) “Kreativitet”. I: Ringsted, Suzanne & Froda, Jesper (red). Plant et værksted (s. 116-134). Hans Reitzels Forlag. København

Villadsen, Ole (2007) “Grafiske teknikker” I Villadsen, Ole (red.), Håndbog i billedkunst- om redskaber, teknik og materialer (s. 166-183). Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag. København

 

Gruppe 6: Jeannette Hyrdum, Jamelh Mahmud & Emilie Dehn.
pucf17-ku04v
pucf17-ku04v
pucf17-ku04v