Leg med greenscreen i fritidsklub

Materialer

Grønt lagen/tæppe, stativ eller andet tæppet kan hænges op på, iPad og evt. iPad-stativ, eventuelle grønne puder/tæpper/andre ting, der kan gøre tingene usynlige, Greenscreen app.

Greenscreen appen

Vi valgte at bruge en app der hedder ”Greenscreen” til denne aktivitet. Appen fremstod meget simpel, brugervenlig og havde en let forståelig opsætning, der dog kræver en smule engelske sprogkendskaber og digital medieviden. Appen har sågar en vejledningsvideo, der udpensler hvordan man benytter sig af dens funktioner.

 Beskrivelse af aktivitet

Vi har udført aktiviteten med en børnegruppe bestående af 4-5 klasser på en fritidsklub. Dog ville man sagtens kunne lave aktiviteten med andre aldersgrupper og målgrupper.

Vi startede med at sætte vores lånte greenscreen op, mens der stille og roligt kom nysgerrige børn til. – Det er nemt at sætte op og er noget de deltagende børn sagtens kan hjælpe med.
Efterhånden som der kom en god håndfuld børn til, forklarede vi kort hvad der skulle foregå og hvad man kunne lave med en greenscreen. Én enkelt pige blev meget hurtig nysgerrig og valgte at tildele sig selv rollen som ”instruktør”, der ville instruere de andre i hendes idéer og vælge de forskellige baggrunde, filmene skulle fremgå i. Efter at have informeret om appens umiddelbare funktioner, fik børnene frit spil til at udforske, hvordan man kunne skabe sin egen verden foran det grønne tæppe, hvor kun fantasien satte grænserne. Herfra var vi mere tilbageholdene i aktiviteten og blandede os ikke i børnenes valg af baggrunde og idéer, men hjalp stadig til, når det gjaldt avancerede funktioner i appen, herunder funktionen med at kunne lægge lag af film oven i hinanden, så den samme person kunne fremstå på skærmen flere gange samtidig.

Faglig begrundelse

Som Marc Prensky beskriver det, er børn i dag digitalt indfødte og det giver derfor mening at møde dem i det digitale aspekt som fylder så meget i deres hverdag. Dette henvender sig også til begreberne medialisering, der omhandler det samme som Prensky beskriver med mediernes påvirkning af børn og unges dannelse og medieleg, der ifølge Klaus Thestrup, handler om hvordan man tager noget man ser gennem medier og viderefører det til sin egen fysiske leg. Det ekstra led som greenscreen har i dette tilfælde, er ved at blande noget man før har set gennem medier, tilmed gøre det til en fysisk leg og til slut ved brug af appens funktioner, sætte det tilbage ind i et digitalt medie, der her bliver til en film.

Refleksioner

Ud fra vores udførelse af denne aktivitet i praksis, har vi erfaret at det vil være essentielt for en succesfuld udførelse, at de deltagende, besidder basale digitale mediekompetencer og kan navigere i den tilhørende app. Herudover fandt vi ud af, under en af udførelserne, at grønne puder var et stort hit som børnene kunne side på så det lignede de sad på hesten mm.

Vi har erfaret at det er sjovt for børnene hvis ipaden er tilsluttet projekter, tv eller andet så de kan se sig selv mens de filmer, men det er ikke nødvendigt for aktiviteten – bare sjovt for dem der deltager.

 

    

  •  Gruppe 1: Anders Damgaard, Mie Hunyadi, Sofie B. Laursen og Sofie H. Stertzelpucf17-md01

pucf17-md01
pucf17-md01