MÅL:
Vi starter med en opvarmningsøvelse ”Send et klap videre”, som har til mål at ryste gruppen sammen, få kroppen i gang og komme hinanden ved. En kickstarter til at lege videre med hinanden.

Øvelsen ”Grib impulsen” har et mål om at skærpe børnenes fælles fokus, og give dem et samlingspunkt, som er det fælles tredje. I legen må børnene øve at give slip på deres kontrol, og accepterer hinandens bud. Målet er at skabe en fælles forbundethed og lystfuld stemning blandt deltagerne i legen.

 

MÅLGRUPPE:
Børn i alderen 3-6 år (aktiviteterne kan tilpasses til ældre børn ved hjælp af variationer)

 

DELTAGERANTAL:
Legen egner sig til at kunne rumme mange deltagere. Som udgangspunkt bør der være mindst 6 deltagere. Man kan også dele deltagerne op i to eller flere rundkredse, hvis det giver bedre overskuelighed i udførelsen af legen.

 

FYSISKE RAMMER OG MATERIALER:
Der er ikke nogen specifikke krav til de fysiske rammer, da øvelsen kan udføres både inde- og udenfor, men den kræver dog lidt plads. Der bruges ikke nogen materialer i legen, vi bruger kun kroppen i aktiviteten.

 

INDHOLD:

Opvarmningsøvelse – ”Send et klap videre”

  • Gruppen står i en cirkel med front imod hinanden. En starter impulsen, ved at sende et klap til venstre i cirklen. Sidemanden tager imod klappet, og sender det videre til venstre. Det er vigtigt med øjenkontakt, inden man sender klappet videre.

Variationer:

  • Tilføj nu den mulighed, at man kan sende klappet tilbage i den retning, det er kommet fra, ved at se afsenderen i øjnene, og klappe to gange tilbage, hvorefter afsenderen, må sende det tilbage den anden vej.
  • Hvis tiden er til det, kan man tilføje et ekstra klap i cirklen, hvor gruppen nu må arbejde sammen for at der ikke kommer kollision mellem de to igangsatte klap.

Øvelse – ”Grib impulsen”

Grib impulsen er en leg, man leger i en cirkel, hvor det handler om at kopiere og videresende hinandens kropslige bevægelser. En bevægelse kan for eksempel være et overrasket udtryk, som både kommer til udtryk verbalt og kropsligt.

Børnegruppen står i en cirkel sammen med det pædagogiske personale. Pædagogen sender en bevægelse videre til sidemanden, som skal “adoptere” bevægelsen, og sende den videre til næste sidemand. Hensigten er at børnene skal prøve at kopiere det som de får givet, og ikke bevægelsen fra udgangspunktet. Når bevægelsen er gået på runde og der er kommet flow i aktiviteten, griber pædagogen bevægelsen når det giver mening og giver nu et barn mulighed for at igangsætte en ny bevægelse. Mærk efter på børnegruppen, hvem der kunne have lyst til at starte en bevægelse og lad den gå på runde i cirklen og udvikle sig organisk.

Variationer:

  • Hvis det ikke allerede er sket naturligt, så implementér lyd på bevægelserne.
  • Når børnene har fået legen under huden, kan pædagogen introducere den mulighed, at man ikke længere behøver at sende bevægelsen til sin sidemand, men nu kan sende den på tværs i cirklen. Husk at det er vigtigt med tydeligt kropssprog og øjenkontakt, så man ikke er i tvivl om, hvem modtageren for bevægelsen er.

FAGLIGE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER:

Didaktiske overvejelser:

Vores didaktiske overvejelser med selve aktiviteterne, har været at introducere aktiviteterne i bidder, efter princippet “Learning by doing”, hvor vi forklarer aktiviteten både verbalt og samtidig visuelt med kroppen.

Faglige overvejelser:

Vi har taget udgangspunkt i improvisationsaktiviteter og lege, hvor deltagerne må være opmærksomt til stede og aktivt lytte og afstemme sig hinanden. Vi har arbejder ud fra Robert Keith Sawyers tre principper for improvisation, som lyder: Yes, and…, Don’t write the script in your head, Listen to the group mind

“Yes, and….” refererer til, at man i fællesskabet tager imod sine medspillere/ legeres impulser og ideer, og bygger videre på dem. Det gør vi også i “Grib impulsen” når børnene skal tage imod hinandens bevægelser, og sende dem videre med eget ydtryk.

“Don’t write the script in your head” refererer til, at man ikke skal tænke forud og planlægge aktivitetens udvikling på forhånd, men være aktiv lyttende og autentisk i din deltagelse. Det er også en øvelse man gør sig, i “Grib impulsen” hvor essensen er at man må tage imod det man bliver givet, og ikke aktivt finde på justeringer.

“Listen to the group mind” refererer til, at man afstemmer sig med fællesskabet. Improvisationsteater foregår i et fællesskab hvor det handler om at spille hinanden op, hvor deltagerne i et gensidigt sammenspil skaber noget sammen. I aktiviteten “ Grib impulsen” må gruppen afstemme sig hinanden, og lytte til de bud der bliver givet. Det ville ikke give mening at én person aktivt prøver at gøre bevægelsen mere uhyggelig, hvis bevægelsen i rundkredsen er i en munter stemning (Jerg & Nielsen, 2014).

 

LITTERATUR:

Jerg, K. & Nielsen, K, W. (2014) Improvisation i et pædagogfagligt perspektiv. I I Kornerup. & T. Næsby (red.), Pædagogens grundfaglighed: grundbog til pædagoguddannelsen Frederikshavn: Dafolo

 

SKREVET AF:

Mie Avnsø Petersen, 10403277

Amanda Villefrance, 10402972

Rebekka I Holusteini, 10403339

Mümine Yildirim, 200210
puce21-ku06d
puce21-ku06d
puce21-ku06d
puce21-ku06d
puce21-ku06d
puce21-ku06d